Draaiboek: omgaan met coronavirus en (bij)scholing nieuwe medewerkers

Geplaatst op: 27 maart 2020
Laatst gewijzigd op: 27 mei 2020

Laatste update: 8 april 2020

Wat kunnen verpleeghuizen doen om zich voor te bereiden en goed om te gaan met vraagstukken over het coronavirus? En hoe kun je nieuwe medewerkers zo snel mogelijk (bij)scholen op het gebied van kennis over corona? Dit draaiboek en instructiedocument, opgezet door het initiatief ‘COVID-19 Extra handen aan bed’, helpen je hierbij. Per 8 april zijn er nieuwe versies van deze documenten verschenen.

Wat is er nieuw in deze updates van 8 april?

 • Landelijke en regionale structuur is beter beschreven en te vinden.
 • Advance care planning is opgenomen.
 • Wet zorg en dwang is opgenomen.
 • Palliatieve zorg is toegevoegd.
 • Checklist inventarisatie ‘Ben ik klaar voor de start?’ is toegevoegd.
 • In deel 1 (draaiboek) wordt er weergegeven wat verpleeghuizen kunnen doen om zich goed voor te bereiden op de extra vraagstukken die ontstaan rond het COVID-10 virus. Ook de vervolgfasen van opschalen en isoleren komen daarin aan bod.
 • In deel 2 (instructiedocument) beschrijven we een procedure voor het snel aannemen en (bij)scholen van nieuwe medewerkers en een overzicht van nood-scholingsmateriaal. Hierin staan ook diverse checklists.

Draaiboek: voorbereiden en omgaan met coronavirus

Het doel van dit het draaiboek is om als organisatie snel en adequaat te kunnen reageren bij een verdenking of een bewezen besmetting van een bewoner in het verpleeghuis en/of de regio. Dit draaiboek geeft handvatten die aanvullend kunnen zijn op het draaiboek dat elke organisatie of locatie mogelijk zelf al hanteert.

Dit komt er aan bod:

 1. Preventiebeleid tegen COVID-19 te hebben en cliënten/bewoners veilig te kunnen opvangen;
 2. Continuïteit zorg en veiligheid van cliënten/bewoners te kunnen waarborgen;
 3. Continuïteit en beschikbaarheid van personeel te kunnen waarborgen; 
 4. Vitale bedrijfsprocessen (beschermingsmiddelen, apparatuur) te kunnen waarborgen.

Instructiedocument: procedure aanstellen en (bij)scholing nieuwe zorgmedewerkers  

Naar aanleiding van de coronacrisis zijn veel oud-zorgverleners in actie gekomen om weer hun oude beroep op te pakken. Via de website Extrahandenvoordezorg.nl hebben al duizenden mensen aangegeven dat zij werkzaamheden in de zorg willen uitvoeren. Om hen zo snel mogelijk weer bevoegd en bekwaam te maken is deze procedure ontwikkeld. 

Dit komt er aan bod:

Er wordt een procedure beschreven en het bijbehorende nood-scholingsmateriaal om (oud-)verpleegkundigen, andere zorgverleners en mensen die ondersteuning willen bieden, zo snel mogelijk bevoegd en bekwaam te maken. Zodat zij mee kunnen werken aan veilige zorg en ondersteuning aan cliënten die verdacht worden van of besmet zijn met het coronavirus (COVID-19).

COVID-19 extra handen aan het bed

De groep ‘COVID-19 extra handen aan het bed’ is gestart uit solidariteit met de zorg. We zoeken steeds verbinding met relevante partners. Ze bedanken het Jeroen Bosch Ziekenhuis – de grondleggers van dit idee – maar ook het Canisius Wilhelmina ziekenhuis, Vredenoord, ’t Heem, Surplus en anderen die bereidwillig hun materiaal met ons deelden. Vilans voegt daar haar eigen kennis en ervaringen uit de verpleeghuiszorg aan toe. ActiZ, Verenso en V&VN zijn geïnformeerd over dit document en hebben zoveel als mogelijk meegedacht.

Deze documenten mogen vrij verspreid worden. Heeft u aanvullingen of vragen? Laat het weten. Het team is bereikbaar via: crisis.scholing@gmail.com en via j.mast@vilans.nl

Meer weten