Speciale afdeling voor mensen met dementie en probleemgedrag in regio Utrecht

Geplaatst op: 12 mei 2021
Laatst gewijzigd op: 11 januari 2022

Op 4 mei 2021 opende zorgorganisatie ZorgSpectrum een nieuwe regionale interventieafdeling. Hier gaan verpleeghuiszorg en medisch specialistische expertise over dementie en zeer ernstig probleemgedrag samen. Cliënten keren na de interventie terug naar de eigen vertrouwde omgeving.

Het inrichten van de speciale afdeling van 8 bedden komt voort uit een regionale samenwerkingsovereenkomst tussen verschillende zorgorganisaties en Zilveren Kruis in de regio Utrecht. De nieuwe regionale interventieafdeling is bedoeld voor tijdelijke behandeling, verpleging en verzorging van mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag (D-ZEP). De afdeling is gehuisvest binnen ZorgSpectrum locatie Vreeswijk in Nieuwegein. Verwijzingen vinden plaats via de huisarts of de zorgorganisatie waar de cliënt verblijft.

Gespecialiseerde hulp

Dementie en zeer ernstig probleemgedrag (D-ZEP) geeft vaak lastige situaties, zowel voor de cliënt zelf, als voor familie, vrienden en zorgprofessionals. Behandeling vraagt om expertise en maatwerk. Een aantal zorgorganisaties uit de regio heeft samen met het zorgkantoor Zilveren Kruis een gespecialiseerde afdeling opgezet om deze cliënten tijdelijk te verzorgen en behandelen. Het doel van de behandeling is het stabiliseren of verminderen van zeer ernstig probleemgedrag.

Provincie Utrecht

De nieuwe regionale interventieafdeling biedt ruimte aan mensen die binnen de provincie Utrecht wonen. Na de behandeling op de afdeling bij ZorgSpectrum keren cliënten terug naar de thuissituatie of naar de zorgorganisatie waar zij voor de interventie woonden. De organisaties die hierbij samenwerken zijn Altrecht, AxionContinu, Careyn, De Rijnhoven, Huisartsen Utrecht Stad, Quarijn en ZorgSpectrum.

Regio wil passend aanbod

Vivian Broex, lid van de raad van bestuur van ZorgSpectrum, onderstreept de samenwerking: ‘De samenwerkende organisaties willen de deskundigheid over de combinatie dementie en zeer ernstig probleemgedrag versterken en uitbreiden. De regio voelt zich verantwoordelijk voor het ontwikkelen van passend aanbod voor deze doelgroep. De betrokken organisaties vinden het dan ook belangrijk de deskundigheid voor het behandelen van deze cliënten verder te ontwikkelen in de Verpleging & Verzorging en thuiszorg in regio Utrecht.’

Sterke regionale samenwerking

Lex de Grunt, lid van de raad van bestuur van Altrecht, ziet ook de meerwaarde van de samenwerking in de regio. ‘Met de start van deze afdeling borduren we voort op de afdeling die vier jaar geleden gestopt is bij Altrecht. Indertijd stond Altrecht er alleen voor met deze doelgroep. Nu staat er een sterk samenwerkingsverband tussen huisartsen, VVT en Altrecht met een gezamenlijke verantwoordelijkheid in de regio. Een prachtige ontwikkeling.’

Minder probleemgedrag

Marti Paardekooper, directeur Zorgkantoor Zilveren Kruis is enthousiast over de kennisdeling tussen de zorgorganisaties. ‘Door adviezen en ondersteuning van de D-ZEP afdeling zal het probleemgedrag van de cliënt verminderen en de kwaliteit van leven verbeteren. Zo kan de cliënt uiteindelijk terug naar de eigen vertrouwde omgeving. In de toekomst is opname hopelijk steeds minder vaak nodig, omdat de begeleiding naar de cliënt toe kan komen. Dit is een beweging om met elkaar trots op te zijn.’

Bron: altrecht.nl

Meer weten