Deadline 1 oktober a.s. voor indienen plannen extra middelen W&t 2017

Geplaatst op: 12 juli 2016
Laatst gewijzigd op: 28 oktober 2019

Zorgorganisaties kunnen in het kader van Waardigheid & Trots plannen voor een zinvolle dagbesteding en deskundigheidsbevordering vóór 1 oktober 2016 indienen bij het zorgkantoor om de extra middelen voor 2017 te ontvangen. Dit kan een meerjarig strategisch plan zijn of een jaarplan voor 2017.

Zinvolle dagbesteding

Staatssecretaris Van Rijn heeft structurele middelen beschikbaar gesteld voor een zinvolle dagbesteding van ouderen en deskundigheidsbevordering van het personeel. In 2016 gaat het landelijk om €110 miljoen. Dit bedrag loopt op tot €180 miljoen in 2020. Om in aanmerking te komen voor de extra middelen voor 2017 moet uiterlijk voor 1 oktober 2016 het plan, ondertekend door de cliëntenraad, de ondernemingsraad en indien aanwezig de VAR, aangeleverd zijn bij het zorgkantoor.

Meer weten