De Jonge: (bouw)opgave verpleeghuiszorg vraagt om slimme oplossingen

Geplaatst op: 20 december 2019
Laatst gewijzigd op: 11 augustus 2020

Vandaag, op 20 december 2019, heeft minister Hugo de Jonge het TNO-rapport ‘Prognose capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorg’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Uit het rapport blijkt dat het ruwweg gaat om een verdubbeling van de behoefte aan verpleeghuiszorg tot 2040, dit betekent een groei van ongeveer 3,1% per jaar. Het rapport wordt op 15 januari besproken met de Tweede Kamercommissie.

In de periode 2017–2040 groeit de behoefte aan verpleeg(huis)zorg van ongeveer 128.000 cliënten in 2017 naar ongeveer 261.000 in 2040. Bij een gelijkblijvend percentage cliënten dat intramuraal verblijft, verdubbelt ook de benodigde intramurale capaciteit van 119.000 plaatsen in 2017 tot ongeveer 242.000 in 2040.

Forse opdracht

Deze toenemende behoefte samen met de krapte op de arbeidsmarkt (in de zorg, maar ook daarbuiten) en spanning op de (woning)bouwmarkt, maakt dat Nederland voor de (middel)lange termijn voor een forse opdracht staat. ‘Maar’, zo schrijft De Jonge in zijn begeleidende brief aan de Kamer, ‘het ligt voor de hand dat met andere vormen van zorg en wonen tegemoet gekomen kan worden aan de behoefte van ouderen dan alleen via de nu gebruikelijke verpleeghuislocaties.’

Inzicht in behoefte per regio

De Jonge: ‘Ik zal (in lijn met het TNO-advies) de behoefte per regio in beeld te brengen. Aan de hand van dit regionale inzicht kunnen zorgkantoren samen met gemeenten bepalen wat nodig is in de regio. Op basis daarvan kunnen regionale plannen worden opgesteld/aangescherpt en afspraken worden gemaakt met onder andere zorgaanbieders en woningbouwcorporaties.’

TNO doet verder de aanbeveling om een gebouwenregistratie op te zetten om de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkeling in het gebouwenbestand te volgen. Ook deze aanbeveling volgt de minister op.

Maatregelen

De Jonge benoemt in zijn brief aan de Kamer een aantal maatregelen. Op de korte termijn zijn er o.a extra middelen ingezet en wordt met zorgkantoren gesproken over het bieden van financiële zekerheid. De Jonge: ‘Gelukkig is er reeds veel denkkracht aan het werk gezet om ook voor de langere termijn beleidsopties in beeld te brengen. Samen met de maatregelen die ik al voor de kortere termijn heb genomen, moet het ons lukken om de verpleeg(huis)zorg ook in de toekomst toegankelijk, betaalbaar, organiseerbaar en van goede kwaliteit te houden voor de mensen die daarop zijn aangewezen. ‘

Meer weten