Dag van de Vrijwilliger

Geplaatst op: 7 december 2021
Laatst gewijzigd op: 7 december 2021

Op 7 december is het ‘Nationale Vrijwilligersdag’, een landelijke dag om vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Ook regionaal krijgen veel vrijwilligers extra aandacht. Gemeentes en organisaties zetten hun vrijwilligers in het zonnetje door ze bijvoorbeeld te huldigen of te onderscheiden. Ook in de zorg zijn vrijwilligers onmisbaar.

vrijwilligers-lezen-bewoners

1. Talenten van vrijwilligers onmisbaar in verpleeghuis

Hoe belangrijk zijn vrijwilligers voor verpleeghuizen? Marian Zweers, vrijwilligerscoördinator bij De Waalboog is blij met ‘haar’ ruim 500 vrijwilligers. ‘Stel dat ze allemaal twee uur per week voor hun rekening nemen, hoe veel uur is dat! Als die vrijwillige inzet zou vervallen, vallen heel veel fijne momenten voor bewoners weg. Het gaat om die één op één aandacht die zij kunnen bieden en waarvoor de zorg weinig tijd heeft.’ Annemieke Biemond, die het vrijwilligerswerk coördineert bij Brentano in Amstelveen, beaamt het belang van vrijwilligerswerk én van de waardering ervoor. ‘Wij geven bijvoorbeeld hetzelfde kerstpakket aan onze vrijwilligers als aan onze betaalde medewerkers.’

2. Hollandscheveld: burgerkracht benutten om zorg duurzaam in te richten

In DOS Hollandscheveld (Drenthe) werkt een groot aantal partijen samen in de (in)formele zorg en ondersteuning voor kwetsbare, thuiswonende mensen vanaf 18 jaar. Roeli Mossel, medebestuurder van NNCZ, gelooft in de kracht van burgers. ‘Zonder burgers kun je de zorg niet duurzaam inrichten. We hebben hier één loket voor Wmo, Wlz en Zvw. Daar zitten maotwarkers die in het gebouw en telefonisch spreekuren houden. Samen met hulpvragers zoeken zij naar passende oplossingen, bij voorkeur met de inzet van vrijwilligers uit het dorp. We werken dus met zo min mogelijk professionals. 

3. Inspiratie en herkenning in het netwerk vrijwilligerscoördinatoren

Vrijwilligerscoördinatoren hebben vaak een solistische functie binnen hun organisaties. Dan is het fijn om ervaringen te delen met collega-coördinatoren. Zeker nu corona de inzet van vrijwilligers blijvend lijkt te veranderen. Rianne Burgers van Atlant, Mireille Wopereis van Careaz en Bonny Schrijen van Kalorama zijn lid van het netwerk vrijwilligerscoördinatoren. De onderwerpen die het netwerk bespreekt zijn breed. ‘De laatste keer ging het over deskundigheidsbevordering’, vertelt Rianne. ‘Hoe zorg je voor voldoende scholing van vrijwilligers.’ ‘De keer daarvoor was welzijn het onderwerp’, voegt Mireille toe. ‘Hoe krijg je dat meer op de kaart en welke rol hebben vrijwilligers?’ En als de leden tussendoor een vraag hebben of een nieuwtje, zoeken ze elkaar op. ‘We weten elkaar te vinden.’

clienten, mantelzorgers en medewerkers bij elkaar

4. Samenwerken met informele zorg: verwanten en vrijwilligers

Voor een goede en gelijkwaardige samenwerking met informele zorg zijn diverse tools beschikbaar. De Handreiking ‘Gelijkwaardige samenwerking informele zorg‘ staat vol tips en adviezen voor een gelijkwaardige samenwerking in de ouderenzorg tussen formele en informele zorgverleners. Ook vind je informatie over het WIFA-model voor samenwerking met vrijwilligers. Hierin zijn heldere afspraken, informatie-uitwisseling en waardering voor elkaars werk, essentieel, vandaar de activiteiten: Waarderen, Informeren, Faciliteren, Afstemmen.

5. Managen van vrijwilligers

Professionals in de langdurige zorg krijgen steeds meer te maken met de inzet en betrokkenheid van vrijwilligers. Dat vraagt om specifieke competenties van de professional. Movisie heeft 3 veranderingen in het werken met vrijwilligers beschreven en daarbij een toolbox ‘managen van vrijwilligers‘ ontwikkeld. Met Het Vrijwilligerskwadrant kunt u nagaan welke vrijwilligers u in huis heeft of wilt gaan werven. Met behulp van De Bronmethodiek kun je in kaart brengen op wie je voor welke activiteiten als organisatie een beroep mag doen. Met de Zelfevaluatie Vrijwillige Inzet Goed Geregeld kan een organisatie in kaart brengen of het vrijwilligerswerk goed georganiseerd is.

Meer weten