Dag van de Palliatieve Zorg 2020

Geplaatst op: 5 oktober 2020
Laatst gewijzigd op: 9 oktober 2020

Palliatieve zorg is zorg aan bewoners die niet meer beter worden. De zorg is gericht op palliatie (verlichting), waarbij kwaliteit van leven en sterven centraal staan. Op zaterdag 10 oktober is het de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg. We delen tools en mooie voorbeelden om palliatieve zorg goed te organiseren.

Palliatieve zorg en corona

In coronatijd is het belangrijk aandacht te houden voor palliatieve zorg. Hoe lastig dit soms ook is met de druk die er op de medewerkers ligt. Een laagdrempelige manier om je hierin te verdiepen is de serie korte basisscholingen van het LUMC Expertisecentrum. De scholingen zijn ontwikkeld om zorgprofessionals in korte tijd vertrouwd te maken met dit thema.

Hoe organiseer je palliatieve zorg?

Voor veel professionals in de verpleeghuiszorg is het bieden van goede palliatieve zorg deel van hun dagelijks werk. Hoe organiseren Beweging 3.0 en Pieter van Foreest deze zorg? Lees het interview.

Mariëtte Bergmans, Beweging 3.0, vertelt. ‘De “surprise question” is steeds meer bekend: zou het je verbazen als deze persoon binnen een jaar komt te overlijden? Zo’n markeringsmoment is van belang om de tijd optimaal te gaan benutten en de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te laten aansluiten bij iemands wensen en behoeften. Als team kun je dan anticiperen op wat komen gaat: vroegtijdige zorgplanning. Je bent daarbij voortdurend in gesprek met de bewoner en naasten. Om te checken of de afspraken nog overeenkomen met de eerdere, vaak heel persoonlijke, wensen. Het is een proces.’

Kwaliteitskader

Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland geeft zorgverleners en zorgorganisaties een eenduidig beeld van wat verstaan wordt onder goede zorg in de laatste levensfase en helpt bij het ontwikkelen van beleid op dit gebied. Het kwaliteitskader biedt handvatten voor reflectie en helpt zorgverleners juist in de samenhang en het omgaan met de complexiteit.

Signaleren en markeren palliatieve fase

Zorg kunnen verlenen in de laatste levensfase, begint bij het bepalen wanneer de palliatieve fase aanbreekt. Verpleegkundige Erwin Mantel werkt in hospice Kajan in Hilversum. Hij is ook betrokken bij het SigMa-project. Dit project doet onderzoek naar instrumenten voor signaleren en markeren: van verpleeghuiszorg naar palliatief naar terminaal.

Video over persoonsgerichte (palliatieve) zorg

Gezien worden als mens en niet als ziek(t)e is van groot belang als we in contact zijn met professionals. Het centraal stellen van de vraag ‘wat doet ertoe voor jou in deze situatie?’ én het gehoor geven aan het antwoord dat daarop komt, komt helaas nog te weinig voor.  Marieke Groot is lector Persoonsgerichte (Palliatieve) Zorg bij Hogeschool Rotterdam. Zij laat in haar openbare les-video zien hoe zij een bijdrage gaat leveren aan het daadwerkelijk persoonsgericht werken in zorg en welzijn.

Activiteiten 10 oktober

Tijdens de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg op zaterdag 10 oktober 2020 kan je in heel Nederland deelnemen aan activiteiten. Om kennis te maken met zorg in de palliatieve fase. Activiteiten bij jou in de buurt kun je vinden via lokale media, websites en sociale media van hospices en verpleeghuizen. Een greep uit de initiatieven:

Meer weten