Dag van de Palliatieve Zorg 2019

In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is autonomie van de bewoner een belangrijk uitgangspunt. Hoe wordt het ‘behoud van eigen regie over leven en persoonlijk welbevinden, ook bij zorg in de laatste levensfase’ in de praktijk binnen het verpleeghuis waargemaakt? In het kader van de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg bundelen we tools en mooie voorbeelden over hoe palliatieve zorg in het verpleeghuis goed ingericht kan worden. Bijvoorbeeld door bij opname al met de bewoner en zijn naasten het gesprek aan te gaan, met de inzet van goed opgeleide en gespecialiseerde vrijwilligers en door ook nadrukkelijk aandacht te hebben voor de nazorg.

Tijdens de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg op zaterdag 12 oktober 2019 kun je als cliënt, naaste, mantelzorger, vrijwilliger of professional in heel Nederland deelnemen aan activiteiten om kennis te maken met palliatieve zorg. Activiteiten bij jou in de buurt kun je vinden via lokale media, websites en sociale media van hospices, verpleeghuizen en het regionale Netwerk Palliatieve Zorg. 

Signaleren en markeren palliatieve fase

Palliatieve zorg kunnen verlenen, begint bij het bepalen wanneer de palliatieve zorgfase aanbreekt. Verpleegkundige Erwin Mantel werkt in hospice  Kajan in Hilversum. Hij is ook betrokken bij het SigMa-project, dat onderzoek doet naar instrumenten voor signaleren en markeren: van verpleeghuiszorg naar palliatieve zorg naar terminale zorg.

Advance care planning

Bij advance care planning gaat het erom bewoners en hun naasten te ondersteunen door in meerdere gesprekken vast te stellen wat zinvolle en haalbare doelstellingen zijn voor de zorg en behandeling.  Ook kan de bewoner met zijn behandelend arts zijn voorkeuren voor specifieke behandeling rond het levenseinde bespreken en eventueel vastleggen, vooruitlopend op het moment dat hij of zij zelf niet meer in staat is om beslissingen te nemen.

Kwaliteitskader palliatieve zorg

In het ervaringsverhaal dat Nienke Blom, mantelzorger voor haar moeder die na een cva in een verpleeghuis terecht kwam, vertelt, gaat veel mis rondom de palliatieve zorg voor haar moeder.  Esmé Wiegman, bestuurder Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland en Yvonne G. van Ingen, zelfstandig specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg zien hierin de noodzaak om meer bekendheid te geven aan het kwaliteitskader palliatieve zorg.

Financiering palliatieve zorg

De coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) heeft de ‘Handreiking financiering palliatieve zorg’ gepubliceerd. Wat staat hierin over de financiering van palliatieve zorg in het verpleeghuis?

rouwtafel afscheid nemen Atlant

Afscheid nemen in het verpleeghuis (Atlant)

Atlant wil haar cliënten, familie en mantelzorgers de mogelijkheid bieden op hun eigen manier afscheid te nemen passend bij hun wensen en behoeften. Niet alleen in de laatste levensfase, maar ook daarna, bijvoorbeeld door de afscheidsbijeenkomst op de zorglocatie te organiseren. Deze vorm van zorg kost veel energie, maar levert ook veel op. Het brengt de medewerkers in een nieuwe rol waarbij verzorging van de cliënt overgaat in nazorg voor de nabestaanden. De betrokken medewerkers ervaren het als bijzonder waardevol deze zorg te kunnen leveren.

Waardig afscheid nemen (Pieter van Foreest)

De wens van de Pieter van Foreest is om iedereen op een rustige en waardige manier afscheid van het leven te laten nemen, zo veel mogelijk op zijn of haar eigen wijze. Het belangrijkste hierin is een goede samenwerking met de familie en de naasten, direct vanaf het begin. In gezamenlijkheid wordt gekeken hoe de laatste fase zo ingericht kan worden zoals de cliënt en de naasten dit wensen.  De Rietzanger is geheel ingericht op de laatste levensfase van de cliënt. Door de inrichting en aankleding van de afdeling is een vredige en rustige sfeer gecreëerd waarin mensen samen kunnen toeleven naar een waardig levenseinde.

Zorg in de laatste levensfase (Cordaan)

Cordaan voert vroegtijdig het gesprek met bewoners over de laatste levensfase. Vrijwilligers worden ingezet om aandacht en warmte te bieden voor bewoners en hun naaste(n). Het naderende overlijden van bewoners wordt gemakkelijker herkend, benoemd en besproken. Aandacht voor de bewoner staat bij de zorg in de laatste levensfase voorop. Ieder mens is uniek en heeft in deze moeilijke fase eigen wensen en vragen. Met zorg en aandacht en door ogen en oren te hebben voor het persoonlijke, wil Cordaan een belangrijke ondersteunende bijdrage leveren aan het welzijn van de bewoners. Zij hebben – net als mensen die thuis overlijden – in hun laatste levensfase behoefte aan extra aandacht en ondersteuning. Vaak voorziet familie samen met de zorg in die behoefte. Maar wanneer het netwerk klein geworden is of te belast raakt, is de ondersteuning van goed opgeleide en gespecialiseerde vrijwilligers een mooie aanvulling.

Meer weten


Geplaatst op: 9 oktober 2019
Laatst gewijzigd op: 9 oktober 2019