Dag van de Mantelzorg 2021

Geplaatst op: 9 november 2021
Laatst gewijzigd op: 4 januari 2022

Woensdag 10 november 2021 was het de Dag van de Mantelzorg. Mantelzorgers zijn de onzichtbare helden, die deze week in de schijnwerpers gezet werden. Ook in verpleeghuizen zijn mantelzorgers onmiskenbaar verbonden aan de zorg voor hun naasten. Een goede samenwerking tussen mantelzorgers en zorgprofessionals is dan ook een belangrijk aandachtspunt. Waardigheid en trots selecteerde 5 tools en inspiratieverhalen rondom de inzet van mantelzorgers, het voorkomen van overbelasting, het toerusten van mantelzorgers met kennis en kunde en het in kaart brengen van de verschillende rollen van mantelzorgers rondom een bewoner.

Mantelzorgwaardering vanuit de gemeente

Gemeentes krijgen jaarlijks een speciaal budget voor de invulling van mantelzorgwaardering, ook wel een mantelzorgcompliment genoemd. De invulling verschilt per gemeente. De mantelzorgwaardering kan bijvoorbeeld bestaan uit een geldbedrag, kortingsbonnen of een bijeenkomst voor mantelzorgers. Een mantelzorgcompliment kan één keer per jaar worden aangevraagd bij de gemeente waar de persoon woont aan wie de mantelzorg verleend wordt.

1. Toolkit: samenwerken met mantelzorgers

Heb jij voldoende kennis over wat mantelzorgers mogen in de zorg of niet (wat zijn de grenzen)? Herken je signalen van overbelasting van mantelzorgers en weet je ook hoe je hierop kunt reageren? Wil je tips voor betere gespreksvoering met mantelzorgers of in het algemeen familieparticipatie bevorderen?

2. Inspiratie: Cicero Zorggroep benut kennisuitwisseling met mantelzorger

Ouderenzorg 8.0 van Cicero Zorggroep in het kort: ouderen die in het verpleeghuis worden opgenomen en hun mantelzorgers doorlopen op maat een kort, intensief en multidisciplinair interventieprogramma. Resultaat: na gemiddeld 6 tot 18 weken kan zo’n 30 procent van de opgenomen cliënten weer naar huis toe. Bijzonder: De zorgorganisatie leert van de ervaringen van de mantelzorger en omgekeerd leert de mantelzorger van de deskundigheid van de organisatie. 

3. Praatplaat: Inzichten samenspel met mantelzorgers in coronatijd

Collega’s uit de verpleeghuiszorg kwamen samen tot nieuwe ideeën en inzichten rondom het samenspel met familie en mantelzorgers, specifiek ook in tijden van corona. Hoe zorg je voor voldoende draagvlak en begrip voor coronamaatregelen bij mantelzorgers? En wat doe je vervolgens als familieleden zich niet aan de regels willen houden of als er tegengestelde belangen zijn binnen de familie? Hoe zorgen we voor frequent digitaal contact?

4. Ecogram: breng het sociale netwerk van de bewoner in kaart

Het ecogram biedt een overzicht van belangrijke sociale contacten van een bewoner uit verschillende leefgebieden en maakt op die manier (potentiële) hulpbronnen zichtbaar. Hierbij wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen praktische steun (P), gezelschap (G), advies en informatieuitwisseling (A) en emotionele steun (E).

5. Nieuwe Richtlijn Mantelzorg: voorkom overbelasting

De nieuwe Richtlijn Mantelzorg biedt verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten een richtlijn om overbelasting bij mantelzorgers te voorkomen of te verminderen. De richtlijn bevat drie modules: 1. Communicatie met mantelzorgers, 2. Inventariseren en monitoren van de draaglast en draagkracht van mantelzorgers en 3. Interventies om overbelasting bij mantelzorgers te voorkomen of te verminderen.

Meer weten