Extra coronamaatregelen voor verpleeghuizen

Geplaatst op: 29 september 2020
Laatst gewijzigd op: 20 september 2021

In verband met het toenemend aantal coronabesmettingen, ook in verpleeghuizen, gelden extra maatregelen ten aanzien van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), testen, dagbesteding, contact en bezoek. Dit schrijft minister De Jonge van VWS in zijn kamerbrief van 28 september 2020 over de nieuwe maatregelen tegen het coronavirus. De Jonge gaf hier samen met de minister-president Mark Rutte gisteravond ook een toelichting op tijdens de persconferentie.

Bekijk de actuele cijfers van het aantal besmette verpleeghuislocaties en andere cijfers op het coronadashboard van de Rijksoverheid.

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

Wat het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (BPM) betreft, verwijst De Jonge naar het  Behandeladvies COVID-19 Acute fase en nazorg van Verenso. Daarin staat:

‘Ga in ieder geval ga, in ieder geval bij een regionale/lokale prevalentiewaarde die overeenkomt met het predicaat ‘zorgelijk’ over tot het preventief gebruik van chirurgische neusmondmaskers (type II) door medewerkers en bezoekers bij patiëntencontact binnen 1,5 meter.’

Lees meer over het dragen van mondkapjes in verpleeghuizen op de website van de rijksoverheid.

Zorgpersoneel voorrang bij testen

Het is van belang dat dat zorgpersoneel met (lichte) klachten sinds 21 september jl. voorrang krijgt bij het testen.

Zorgmedewerkers kunnen gebruik maken van een speciaal telefoonnummer: 0800 – 8101 voor het maken van een testafspraak. Waar mogelijk word je dezelfde dag in de ochtend getest en ontvang je in de avond de testuitslag.

Bezoek en sociaal contact

Verpleeghuizen maken bij het treffen van maatregelen gebruik van de Handreiking Bezoek en sociaal contact (update 17 september 2020) voor het opstellen van een plan op maat. De handreiking maakt gebruik van eenzelfde indeling in fasen (waakzaam-zorgelijk-ernstig) en gaat in op de situatie van een uitbraak.

Infectiepreventie

Daarnaast gaat de IGJ nadrukkelijker na of de basishygiëne en infectiepreventie in verpleeghuizen op orde zijn.

Meer weten

  • Lees de kamerbrief van 28 september 2020 over de aangescherpte coronamaatregelen.
  • Lees alles over de coronamaatregelen en verpleeghuizen in de Coronawegwijzer
  • Hulp nodig bij vraagstukken die gaan over het voorkómen van coronabesmettingen, het inspelen op de tweede golf of op vraagstukken als gevolg van de coronapandemie. Deskundige coaches van Waardigheid en trots op locatie staan klaar om te helpen! Lees meer over de Corona-ondersteuning.