Rol van cliëntenraden bij versoepelingen

Geplaatst op: 28 juni 2021
Laatst gewijzigd op: 28 juni 2021

Er is weer ruim twee maanden meer mogelijk voor bewoners uit verpleeghuizen. Hoe ervaarden de cliëntenraden deze versoepelingen? Uit een poll van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC) bleek dat de mate en het tempo waarin versoepelingen worden doorgevoerd, sterk verschillen per zorgaanbieder. Net als de manier waarop cliëntenraden betrokken zijn bij de gemaakte afspraken.

Uit de reacties op de poll en in gesprekken met en signalen van cliëntenraden blijken verschillen in de mate en het tempo van de versoepelingen van coronamaatregelen. Sommige organisaties lopen juist een stapje voorop en anderen zijn veel terughoudender in het doorvoeren van de versoepelingen. Bijvoorbeeld in het organiseren van groepsactiviteiten. Dat verschil is het gevolg van beleid. Zorgaanbieders kunnen namelijk voor een groot deel zelf maatwerk bepalen.

Stevig bewaken belangen

LOC onderstreept altijd het belang van maatwerk, maar dat maatwerk moet wel gebaseerd zijn op overleg met cliënten en hun naasten. En aansluiten bij de behoeften en noden die zij zélf aangeven. Het kan dus niet zo zijn dat er nog even gewacht wordt met een bepaalde versoepeling (zoals het organiseren van groepsactiviteiten) alleen ‘omdat de manager en medewerkers dat niet zo zien zitten’. De waarden van mensen die zorg krijgen en hun naasten moeten de basis vormen voor de beslissingen. De cliëntenraad mag deze belangen in zijn vertegenwoordigende rol stevig bewaken. En managers aanspreken om ruimte te maken voor wat wél mogelijk is, zodat mensen zoveel mogelijk het leven kunnen leiden dat zij willen. 

Reactie op poll: ‘Mondkapjes bijna altijd af, groepsactiviteiten weer gestart in aangepaste vorm. Overdracht weer gezamenlijk, hekken weg tussen logeerhuis, soos en woningen. Verder nog met gezond verstand landelijke richtlijnen volgen. Het is een feest dat het weer kan

Rol van cliëntenraden bij versoepelingen

Er blijven verschillen in de mate waarin de cliëntenraad betrokken is bij de besluitvorming over versoepelingen. Via de poll kwamen reacties binnen van cliëntenraden die zowel op lokaal als centraal niveau heel vroeg betrokken werden bij te maken keuzes tot cliëntenraden die besluiten hooguit ter informatie aangeboden kregen. Het uitgangspunt is dat cliëntenraden instemming moeten verlenen aan besluiten en regelingen die cliënten direct aangaan. De betrokkenheid bij de voorbereiding en uitvoering van het besluit kan vervolgens verschillen. Maar de cliëntenraad mag zijn positie in deze situatie duidelijk aangeven richting de zorgorganisatie.

Meer weten