Coloriet en het Hoornbeeck College gaan samen zorgprofessionals opleiden

Geplaatst op: 17 maart 2017
Laatst gewijzigd op: 13 maart 2017

Hoe zorg je ervoor dat ROC-opleidingen in de zorg aansluiten op de beroepspraktijk? Woonzorgcentrum Coloriet de Regenboog in Dronten en Hoornbeeck College locatie Kampen hebben hiervoor de handen ineengeslagen met Het Regenboog Gilde. Nieuw in Flevoland en het eerste gilde waarbij studenten twee diploma´s kunnen behalen. Na deze ervaring is het de bedoeling deze onderwijsmethodiek landelijk uit te rollen. Alle partijen en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (S-bb) ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst.

Gilde-leren is een onderwijsmethodiek waarbij de student een geheel jaar van de mbo-opleiding stage loopt in woonzorgcentrum Coloriet de Regenboog. Zelfs voor de theorie hoeft hij of zij niet naar school: de docent komt naar het leerbedrijf.

Dubbele diplomering

De eerste groep van vijftien geselecteerde derdejaars studenten is van start gegaan. Voor wie het binnen de mogelijkheden ligt, is er de kans om tegelijk met het niveau 3-diploma Verzorgende IG het diploma Maatschappelijke Zorg te behalen. Een mooie mix waardoor de zorgprofessional aandacht heeft voor de wensen van de bewoner, zowel op het gebied van zorg als voor welzijn. Dit sluit aan bij de visie van Coloriet: ‘Het leven is van jou’. Dit gilde is het vijftiende van S-bb en het eerste met een dubbele diplomering.

Vernieuwing

“Vorig jaar evalueerden we de samenwerking tussen onze school en het woonzorgcentrum”, kijkt Bernard van den Belt, opleidingsmanager van Hoornbeeck College, terug. “Wij vinden het belangrijk om theorie en praktijk met elkaar te verbinden, zeker voor onze praktisch ingestelde studenten. Daarin zochten we vernieuwing. Zo kwam het gesprek op gilde-leren waarbij Gerda Boersema van S-bb de drijvende kracht is. Voor de docent is dit een andere manier van denken. Hij haalt zijn voorbeelden rechtstreeks uit de praktijk.”

Elkaar versterken

Locatiedirecteur van woonzorgcentrum Coloriet de Regenboog, Roel Faas, geeft aan dat de theorie dichter bij het werk en het werk dichter bij de theorie komt. “Onze medewerkers leveren regelmatig een materiedeskundige bijdrage aan de lessen, waardoor ze zich nog meer bij de opleiding betrokken voelen. Zo is er veel meer waarin we elkaar dankzij het gilde-leren versterken, van voldoende instroom en invulling van stageplaatsen tot een hogere kwaliteit van de opleiding. Verder horen de studenten echt bij het team, zodat ze een goede kans hebben om na hun diplomering hier te mogen blijven werken.”

Bron: Coloriet

Meer weten