‘Cliëntenraden mogen bewegen naar dat wat bij hen past’

Geplaatst op: 22 oktober 2019
Laatst gewijzigd op: 19 november 2019

De nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) is een stevig fundament. Dat betekent niet dat de structuur van medezeggenschap in beton gegoten is. Op het Congres Cliëntenraden 2019 geeft Tiske Boonstra, trainer voor LOC Waardevolle zorg, een workshop over verschillende vormen van medezeggenschap en hoe deze zich tot elkaar verhouden. ‘Kies de vorm van medezeggenschap die past bij jouw organisatie en jouw doelgroep.’

‘De nieuwe Wmcz is een kaderwet’, zegt Tiske. ‘De wet is het fundament waarop medezeggenschap voortbouwt. Ik vind het belangrijk dat cliëntenraden weten dat de wet geen keurslijf is. Er is niet één wettelijke structuur. Integendeel, de geest van de wet biedt de ruimte om het zo vorm te geven dat het werkt.’ Tiske legt uit wat het doel is: een stem geven aan de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. ‘Heeft de achterban echt die mate van invloed die de wet nastreeft, in beleid en uitvoering?’ En dat kan op verschillende manieren, net zoals er verschillende organisaties zijn.

Inspireren

Tiske noemt concrete en praktische voorbeelden van situaties waarin de oude medezeggenschapsstructuur misschien niet passend meer is. ‘Veel organisaties zijn overgegaan op zelfsturende teams en hebben geen locatiemanagers meer. Terwijl zij juist de overlegpartner van de cliëntenraad waren. Hoe los je dat op? En wat te doen binnen een grote organisatie met 25 locaties en een raad van bestuur en daarboven nog een moederorganisaties?’ Dan is het goed terug te gaan naar het uitgangspunt van medezeggenschap: cliënten een stem geven. En daar vervolgens een vorm en een structuur voor vinden die inspireren. ‘En dat kan ook een huiskameroverleg met een vorm van structurele invloed of een thuisraad zijn. Cliëntenraden mogen echt bewegen naar dat wat bij hen past.’

Van waarde zijn

Want Tiske ziet de mooiste dingen gebeuren in organisaties met een geïnspireerd bestuur, geïnspireerde medewerkers en een geïnspireerde cliëntenraad. ‘Vanuit hun verschillende rollen werken ze samen om de kracht in de zorg te krijgen en te behouden. Omdat ze allemaal weten op welke manier ze van meerwaarde kunnen zijn.’

Meer weten