Kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg

Thom van Woerkom (LOC): ‘Laat ook als cliëntenraad je stem horen op het congres’

tags: Congresdagen 2017 (87)

thema's: Medezeggenschap (85)

‘Het viel me vorig jaar al op toen ik voor het eerst het Waardigheid en trots-congres bezocht: wat lopen hier veel verschillende mensen rond. Niet alleen bestuurders en managers, maar vooral ook verpleegkundigen, verzorgenden en cliëntenraadleden. Ook mensen die zelf zorg ontvangen zelfs. Prachtig om te zien dat ook de mensen die op uitvoerend niveau in de zorg werken van hun werkgevers de ruimte krijgen om dit congres te bezoeken, om samen te leren en te verbeteren en om vervolgens de opgedane kennis toe te passen in de praktijk, zodat de zorg echt beter wordt. Dat lukt niet als het alleen wordt vormgegeven door bestuurders en managers.

Tijdens het congres spreken mensen elkaar die in de dagelijkse praktijk nooit de gelegenheid krijgen om met elkaar in gesprek te gaan omdat ze altijd aan het werk zijn. Je ziet hoe ze op basis van de naambordjes op zoek gaan naar mensen. Juist op de momenten tussen de lezingen door komen zo de mooiste contacten tot stand. Je ziet hoe bereid de bezoekers zijn om van elkaar te leren en hoeveel passie ze hebben voor de zorg.

Interactie essentieel

LOC zeggenschap in zorg is natuurlijk ook als standhouder vertegenwoordigd op het congres. Niet alleen omdat we onderdeel vormen van de taskforce Waardigheid en trots, maar ook omdat tot waardevolle zorg komen vraagt om interactie tussen de mensen die zorg nodig hebben, hun naasten en degenen die de zorg aanbieden. We vormen een natuurlijke driehoek. En namens de cliëntenraden spelen we een rol in het experiment , om te laten zien dat het echt mogelijk is om met een andere blik naar die langdurige zorg te kijken en daarin met die drie partijen daadwerkelijk tot structurele verbetering te komen. Tijdens het congres komen we dan ook graag in contact met mensen van alle drie deze groepen, om te horen hoe wij ze kunnen helpen om die verbetering tot stand te brengen.

We vinden het belangrijk dat ook zoveel mogelijk leden van cliëntenraden aanwezig zijn tijdens het Waardigheid & trots congres, omdat zij – zoals hoogleraar ouderenzorg Gert van Dijk het vorig jaar zei – in staat zijn de rauwe werkelijkheid naar binnen te brengen. Dat is precies waar het om gaat. We benaderen cliëntenraadleden daarom actief om naar het congres te komen, want we vinden het noodzakelijk dat zij er zijn en hun geluid laren horen. Een bestuurder of manager vertelt zijn verhaal ook tijdens het congres. En die heeft misschien wel een heel andere kijk op wat er gebeurt in een organisatie dan iemand van de cliëntenraad, die zoveel dichter bij de cliënten staat. Zorg dus dat ook die kant van het verhaal gehoord wordt. Het congres is daarvoor de ideale gelegenheid, iedereen die ertoe doet is er.’

- Thom van Woerkom - LOC zeggenschap in de zorg
click to tweet Waardevolle #zorg vraagt om #interactie tussen mensen die zorg nodig hebben, hun naasten en degenen die zorg aanbieden

Meer weten


Geplaatst op: 19 juni 2017
Laatst gewijzigd op: 20 juni 2017