Cliëntenraad krijgt instemmingsrecht op kwaliteitsplan

Geplaatst op: 29 november 2019
Laatst gewijzigd op: 19 januari 2022

Binnen de stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is afgesproken dat cliëntenraden instemmingsrecht krijgen op de kwaliteitsplannen van verpleeghuizen. Dit recht zal in 2020 worden opgenomen in de vernieuwde tekst van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De zorgkantoren gaan de komende tijd echter al in gesprek met zorgaanbieders om dit recht al voor het kwaliteitsplan 2021 in te voeren.

In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zal o.a. het volgende worden opgenomen:

  • De Raad van Bestuur legt het kwaliteitsplan ter instemming voor aan de cliëntenraad en de OR/VAR/PAR voor  indiening bij het zorgkantoor.
  • Het kwaliteitsplan wordt jaarlijks geactualiseerd samen met de cliëntenraden OR/VAR/PAR.
  • Het zorgkantoor bespreekt het kwaliteitsplan in dialoogsessies met de zorgorganisatie en spreekt daarbij naast de bestuurder ook met de CR en OR/VAR/PAR.

Kwaliteit: onderdeel van gesprek bestuurder-cliëntenraad-zorgkantoor

Binnen verschillende verpleeghuizen wordt al nauw samengewerkt tussen bestuur, cliëntenraad en zorgkantoor als het gaat om het vormgeven van het kwaliteitsbeleid en meer specifiek het opstellen van het kwaliteitsplan. Bijvoorbeeld bij Zorggroep Hof en Hiem, Welthuis en Laverhof wordt de afstemming over kwaliteit tussen cliëntenraad, bestuur en zorgkantoor al in de praktijk gebracht.

Zorggroep Hof en Hiem:  Samen de hei op voor betere kwaliteit

‘Ontwikkeling van kwaliteit begint met het kwaliteitsplan. Bij Hof en Hiem wordt de basis hiervoor gelegd op de locaties. ‘We vragen de locaties om met voorstellen te komen’, zegt directeur John van Arnhem. ‘Die voorstellen bespreken we in een sessie met de cliëntenraad en het zorgkantoor.’

Welthuis praat met drie zorgkantoren over kwaliteit

Vanwege het grote werkgebied heeft Welthuis te maken met de zorgkantoren van VGZ, CZ en Zilveren Kruis. Sinds drie jaar maken de zorginkopers gezamenlijk een afspraak met de bestuurder en de cliëntenraad. ‘De cliëntenraad is kritisch positief’, aldus Anne-Marie Schoonhoven van zorgkantoor Zilveren Kruis. ‘Hun inbreng is belangrijk. En de bestuurder geeft daar ook de ruimte voor.  Zo krijgen wij een beeld hoe de papieren werkelijkheid van de bestuurder zich verhoudt tot de feitelijke werkelijkheid.’

Kwaliteitsbeleid van onderop bij Laverhof: ‘Het gaat om totale beeld’

‘De stem van de cliëntenraad is belangrijk’, vindt zorginkoper Van der Pluijm van Zorgkantoor VGZ. ‘Ik hoor van hen graag wat de cliënt merkt van de kwaliteitsinspanningen. Natuurlijk zijn er de formele eisen, weergegeven in een Excel-sheet, maar daar kun je de werkelijke kwaliteit niet uit aflezen. Hoe het echt gaat blijkt onder meer uit de verhalen die je hoort van de cliëntenraad en die zij weer horen vanuit huiskamergesprekken, andere overleggen en gesprekken met cliënten.’

Meer weten