Campagne cliëntondersteuning van start

Geplaatst op: 20 januari 2020
Laatst gewijzigd op: 21 januari 2020

De Co-campagne is gelanceerd om de bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning te vergroten. Co staat voor Cliëntondersteuner. Cliëntondersteuners zijn voor mensen een gids in zorg en ondersteuning. Ze zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden en helpen mensen bij het vinden van passende zorg of ondersteuning.

Centraal in de campagne staat een website waar informatie te vinden is over cliëntondersteuning: www.clientondersteuning.co.nl

Cliëntondersteuning via het zorgkantoor of de gemeente

In de wet is vastgelegd dat iedereen (zonder kosten) recht heeft op cliëntondersteuning. Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning in hun regio. Vanuit de Wmo kunnen mensen bij de gemeente cliëntondersteuning krijgen. De Co-campagne richt zich op beide vormen van cliëntondersteuning.

Cliëntondersteuning in de Wlz

Wanneer het thuis niet langer gaat, is het cruciaal dat ouderen goede ondersteuning krijgen bij de overgang naar het verpleeghuis. De cliëntondersteuner kan hierbij uitkomst bieden door te helpen de juiste keuze te maken als het gaat om passende zorg. De cliëntondersteuner kent de wachtlijsten en weet op welke zorg aanspraak gemaakt kan worden. Ook betrekt de cliëntondersteuner het netwerk van de cliënt bij het ondersteuningstraject.

Vormen van cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning kan onder andere worden geboden:

  • bij het maken van een keuze voor de benodigde zorg en zorgaanbieder. Gaat het om een opname, een VPT of MPT, pgb of een combinatie? De cliëntondersteuner geeft hier voorlichting over, kent het zorgaanbod en kan uitleg geven cliëntenrechten en over wachttijden, zorgtoewijzing en start van de zorgverlening;

  • bij het opstellen van een persoonlijk plan bij MPT en/of pgb;

  • wanneer iemand niet tevreden is over de zorg die door de zorgaanbieder wordt geleverd;

  • bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorgplan en bij zorgplanbesprekingen.

Co-campagne: eenvoudig een Co in de buurt vinden

Op de campagnewebsite www.clientondersteuning.co.nl kunnen mensen eenvoudig zien waar in de eigen buurt een Co te vinden is. De site bevat daarnaast ervaringsverhalen in de vorm van filmpjes en artikelen.

Jan is mantelzorger voor zijn zwager Frank, die een Wlz-indicatie heeft: “Een cliëntondersteuner geeft rust in alle regelgeving. We hadden er zeker een jaar langer over gedaan als cliëntondersteuner Wendy er niet was geweest.”

De campagne is een initiatief van zorgkantoren, organisaties voor cliëntondersteuning en gemeenten en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

Meer weten