Minister in gesprek over medische zorg bij kleinschalige woonzorgvormen

Minister Hugo de Jonge gaat met zorgverleners, zorgaanbieders en zorgkantoren in gesprek over de kwaliteit van medische zorg in kleinschalige woonzorgvoorzieningen. Dit schrijft hij op 4 februari in zijn brief aan de Tweede Kamer.

Aanleiding is een artikel in de Volkskrant van 14 november jongstleden waarin de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) aandacht vraagt voor verantwoorde medische zorg in kleinschalige woonzorginstellingen. De LHV geeft aan dat de zorgbehoefte en zorgzwaarte van sommige cliënten in deze instellingen de expertise en kennis van huisartsen overstijgt. Volgens de LHV en Verenso is het van belang dat aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan voordat de huisarts en specialist ouderengeneeskunde op verantwoorde wijze medische zorg kunnen leveren in kleinschalige woonzorginstellingen.

De minister gaat met de betrokken partijen in gesprek over de randvoorwaarden van een toekomstbestendige artsenfunctie. Hij benadrukt daarbij dat goede toegang tot medische zorg een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van zorgverleners, zorgaanbieders en zorgkantoren.

Meer weten

Lees de comissiebrief aan de Tweede Kamer over kleinschalige woonzorgvormen


Geplaatst op: 6 februari 2019
Laatst gewijzigd op: 6 februari 2019