Boosterprik versneld van start

Geplaatst op: 16 november 2021
Laatst gewijzigd op: 4 januari 2022

De boostercampagne voor bewoners en medewerkers van zorginstellingen gaat versneld van start. Dat betekent dat deze personen bovenop de vaccinatie die zij eerder kregen nog een vaccin kunnen krijgen, een booster, om de bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopnames op peil te houden. Dit schreef minister De Jonge van VWS in zijn Kamerbrief van 12 november.

De effectiviteit van de in Nederland gebruikte COVID-19 vaccins is op dit moment nog steeds hoog. Toch biedt een booster de oudsten, kwetsbaren en zorgmedewerkers extra bescherming tegen ziekenhuisopname. De gezondheid van medewerkers in de zorg is cruciaal in deze drukke tijden en nu er weer zoveel van hen wordt gevraagd.

Zorggroep Apeldoorn: snel schakelen bij boostercampagne

Bij Zorggroep Apeldoorn schakelden ze snel na het nieuws over de versnelling van de boostervaccinatiecampagne. Directeur zorg en welzijn Margje Mahler: ‘Wij hebben meteen maandagochtend de vaccins besteld, want wij gaan zelf prikken.’

Laat je inspireren door hun aanpak en tips.

De Jonge: ‘Opnieuw is de druk op de medewerkers in de hele zorgketen erg hoog. Nu de besmettingsdruk zo hoog is, raken ook veel mensen die gevaccineerd zijn besmet en kunnen zij lichte klachten ontwikkelen. Het verzuim dat hiervan het gevolg is, maakt de werkdruk in de zorg nog hoger. Met de booster is de verwachting dat het verzuim als gevolg van COVID-19 beperkt kan worden.’

Boostervaccinaties bewoners

Vanaf dinsdag 23 november komen bewoners van zorginstellingen aan bod. De boostervaccinatie wordt aan alle volwassen bewoners, ongeacht leeftijd, gelijktijdig aangeboden.

Er zijn drie situaties:

  • Zorginstellingen met een eigen medische dienst. Hier gaat de medische dienst de bewoners vaccineren. De instellingen kunnen vanaf maandag 22 november vaccins bestellen. De verwachting is dat, gezien de voorbereidingen, vooral in de loop van december en januari hier gevaccineerd wordt.
  • Zorginstellingen waarbij de bewoners deels onder een eigen medische dienst vallen en deels onder huisartsenzorg, de zogenaamde gespikkelde zorginstellingen. In deze instellingen wordt in gezamenlijk overleg een keuze gemaakt op welke wijze de vaccinatie van alle bewoners wordt uitgevoerd: door de eigen medische dienst, of door de GGD, of door een samenwerking op maat van de eigen medische dienst en huisartsen. Het streven is dat alle bewoners zoveel mogelijk in één vaccinatieronde hun prik krijgen.
  • Zorginstellingen zonder eigen medische dienst. Deze instellingen spreken samen met de GGD af wanneer er wordt gevaccineerd. De instellingen melden zich vanaf 18 november bij de GGD en de GGD zorgt voor de uitvoering. Regionaal is er afstemming over de planning. De start van deze mogelijkheid is vanaf 1 januari 2022.

Boostervaccinatie medewerkers

De medewerkers die contact hebben met bewoners krijgen een aanbod voor een booster. Zij kunnen terecht op GGD-locaties. Zorginstellingen die kunnen en willen, kunnen ook voor de optie kiezen zelf hun personeel te vaccineren in overleg met hun bedrijfsarts. Zij bestellen gelijktijdig voor hun bewoners en medewerkers de vaccins vanaf 15 en 16 november, daarna wekelijks.

Bron: rijksoverheid.nl

Meer weten