Blog: Wat ik vind van de discussie over opleidingsniveaus verpleegkunde

Martha Vallinga werkt als verpleegkundig specialist ouderengeneeskunde bij ZuidOostZorg en blogt op de website www.daarzitmeerachter.nl over ontwikkelingen in de ouderenzorg en de effecten daarvan.

Er zijn van die discussies die, ook ondanks vakanties, blijven doorgaan. Bijvoorbeeld die over mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen. Mijn visie: beide niveaus zijn hard nodig en versterken elkaar in hun zorg voor de cliënt, zodat deze de beste zorg krijgt.

Eigen niveau

De vakantietijd is achter de rug. Veel ging gewoon door, ook in de zorg, weliswaar met gebruik van vakantiekrachten en meer inzet van flexkrachten. Gelukkig kunnen we daarvan gebruikmaken! Wat ik ook zie, is dat zorgmedewerkers nog een stap harder (!) zetten, om zo de zorg ook in de vakantieperiode te kunnen continueren.

Deze zorgmedewerkers zorgen ervoor, ieder op hun eigen niveau, dat de kwaliteit van zorg op peil blijft. Ze zorgen voor het welbevinden en voor somatische zorg; ze begeleiden en verzorgen de cliënten die op de PG wonen, of op revalidatieafdelingen en doen wat er verder nog gedaan moet worden in de intramurale ouderenzorg.

Optimale mix

En als ik dit zo typ, dan is het voor mij en gelukkig ook in ‘mijn’ organisatie weer helder dat kwaliteit van zorg samenhangt met een optimale mix aan deskundigheidsniveaus; zoals de diversiteit aan cliënten binnen de huizen is, zo is ook de diversiteit in deskundigheidsniveaus aanwezig. De juiste medewerker op de juiste plaats. Volgens mij is dat het uitgangspunt dat elke zorgmedewerker en zorgorganisatie hanteert en dat is niet afhankelijk van het niveau dat de medewerker heeft.

We hebben elkaar nodig

Door discussies over opleidingsniveaus word ik wakker geschud. Ik lees de verschillende visies die over en weer op het internet gaan en waarbij de argumenten niet onderdoen voor elkaar. Maar voor mij is het klip-en-klaar: we hebben elkaar hard nodig. De verschillende opleidingsniveaus zijn aanvullend. Zowel bij toenemende complexiteit als waar minder complexe zorg plaatsvindt. In deze smeltkroes van verschillende problematieken is het toch maar handig dat deze verscheidenheid er is.

‘Drone-view’

Mijn doel met het schrijven van blogs voor deze campagne is om te laten zien dat er in de ouderenzorg steeds meer uitdagingen komen en zijn. Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, is het belangrijk dat er ook deskundigen zijn die een ‘drone-view’ hanteren en waarvan we er meer nodig hebben dan er op dit moment te vinden zijn.

Dat doet niet af aan de behandelaars die werken op het snijvlak van de ‘care en de cure’ zoals de verpleegkundig specialisten, die de complexiteit mede het hoofd bieden, doordat zij vanuit hun verpleegkundige achtergrond weten wat zorgproblemen en -vragen zijn bij de behandeling. Of de groepsassistent die onmisbaar is bij het welbevinden. De veiligheid en de kwaliteit die in de huiskamer wordt gegarandeerd. Of de helpende die veel ondersteuning biedt in de dagelijkse zorgaspecten van de cliënt. Of de activiteitenbegeleider die met haar deskundigheid zorgdraagt voor het welbevinden van de cliënt. Of…

Eenieder vanuit zijn of haar opleidingsniveau is onmisbaar en dus van grote toegevoegde waarde in de schakel die nodig is voor kwaliteit van zorg.

Meer weten


Geplaatst op: 14 september 2015
Laatst gewijzigd op: 15 september 2015