Kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg

Bijeenkomsten Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg voor cliëntenraden

Het Netwerk Cliëntraden in de Zorg (NCZ) organiseert in mei en juni drie bijeenkomsten over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het kwaliteitsplan verpleeghuiszorg. De documenten worden behandeld vanuit het perspectief van de cliënt en de cliëntenraad. Wat betekent dit kader en dit plan voor cliënten en wat kan de cliëntenraad ermee? Gekeken wordt waar kansen liggen voor cliëntenraden om aan de slag te gaan met het kwaliteitskader en om bij te dragen aan goede kwaliteit van zorg.

Voor wie

Leden van (centrale) cliëntenraden, patiëntenadviesraden of andere vormen van cliëntenmedezeggenschap in de verpleeghuiszorg, ambtelijk secretaris, ondersteuner cliëntenraad, manager, bestuurder en andere belangstellenden.

Kwaliteitsplan – In de loop van 2017 moeten zorgorganisaties een kwaliteitsplan opstellen in samenspraak met onder andere de cliëntenraad. Dat kwaliteitsplan bevat een omschrijving van- en toelichting op het beleid en de maatregelen op de acht thema’s van het kwaliteitskader. Het kwaliteitsplan bevat ook een verbeterparagraaf per locatie. Het kwaliteitsplan moet door de zorgaanbieder in samenwerking met cliënten en naasten (CR), (para)medici, verpleegkundigen en verzorgenden worden opgesteld.

Meer informatie en aanmelden

Meer weten


Geplaatst op: 12 april 2017
Laatst gewijzigd op: 18 mei 2017