Cursussen en bijeenkomsten voor cliëntenraden van LOC en NCZ

LOC Waardevolle zorg en Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) organiseren regelmatig bijeenkomsten en cursussen waar cliëntenraden (en hun ondersteuners) nieuwe inzichten kunnen opdoen, elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. We zetten er een aantal op een rij:

LOC Waardevolle zorg

 • Basis­cur­sus de (nieuwe) Wmcz 2018. Ook dit najaar volop gelegenheid om kennis op te doen over medezeggenschap en de betekenis van de veranderingen. Op verschillende plaatsen in het land informeren LOC-trainers je uitgebreid over de (nieuwe) Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018. Lees meer en schrijf je in
 • Najaarscur­sus (vice-)voor­zit­ters cliënten­raden. Als voorzitter van de cliëntenraad heb je direct invloed op de effectiviteit van de cliëntenraad. En dus op de kwaliteit van de medezeggenschap. Om voorzitters toe te rusten voor deze uitdaging, organiseert LOC dit najaar weer cursussen voor voorzitters van cliëntenraden. Verschillende onderwerpen, vaardigheden en dilemma’s komen aan bod tijdens deze cursus. Lees meer en schrijf je in

Kom ook naar het Congres Cliëntenraden 2019 op 4 december in het NBC in Nieuwegein

Wil jij meer weten over de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) die volgend jaar ingaat? Kom dan naar het Congres Cliëntenraden 2019 op 4 december in het NBC in Nieuwegein. Je krijgt informatie over de inhoud van en hoe je invulling geeft aan deze nieuwe wet. Inspirerende sprekers vertellen over de verschillende vormen en invulling van medezeggenschap en het effect daarvan. Daarnaast neemt minister Hugo de Jonge van VWS je mee vanuit zijn visie. Je doet kennis en inspiratie op door het volgen van workshops, lezingen of door mee te doen aan discussies en debatten. Lees meer en schrijf je in

 • Leergang voor ondersteuners van cliënten­raden. De ondersteuner van de cliëntenraad speelt een belangrijke rol bij goede medezeggenschap. LOC ondersteunt ruim 40 jaar cliëntenraden en ondersteuners. Voor ondersteuners van cliëntenraden ontwikkelden we een speciaal aanbod zoals een jaarlijkse leergang. Lees meer en schrijf je in
 • Verdieping in actuele thema’s: workshops en themabijeenkomsten van LOC. Soms kan het helpen om als cliëntenraad op een bepaald onderwerp weer even de diepte in te gaan. LOC organiseert dit najaar weer vele themabijeenkomsten en workshops. Er is volop gelegenheid voor verdieping en inspiratie, ontmoeting en uitwisseling met andere cliëntenraadsleden. Bij welke bijeenkomst of workshop mogen we je begroeten? Lees meer en meld je aan
 • Aanbod op maat. Komen de cursusdata jou niet goed uit? LOC organiseert ook cursussen ‘in company’ en op maat. Bekijk de LOC-Inspiratiegids cursussen en trainingen voor alle mogelijkheden. Of neem contact op met de LOC-Vraagbaak voor meer informatie. Stuur een e-mail naar vraagbaak@loc.nl of bel (030) 284 32 00.

NCZ

 • Basisleergang – Nieuw in de Cliëntenraad. ‘Nieuw in de cliëntenraad’ is een basisleergang voor nieuwe leden van een cliëntenraad en leden die hun kennis willen opfrissen. In deze leergang leer je meer over alle in en outs van het werk van een cliëntenraad en de actuele ontwikkelingen rondom medezeggenschap en participatie. Lees meer en schrijf je in
 • Symposium Wmcz 2018 – Gelijk samenspel in de zorg. Tijdens dit symposium op 9 oktober wordt onder andere ingaan op:
  • De (juridische) wijzigingen in de nieuwe wet en de gevolgen die dit heeft voor de praktijk.
  • Het samenspel cliënt/cliëntenraad, Raad van Toezicht, bestuur en buitenwereld.
  • Praktijkervaringen van cliëntenraden.
  • Hoe kunnen participatie en medezeggenschap leiden tot invloed?

Lees meer en schrijf je in

Meer weten


Geplaatst op: 21 augustus 2019
Laatst gewijzigd op: 14 november 2019