Bewoners verpleeghuizen als ervaringsdeskundigen mee met inspecteurs IGJ

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft in de zomer van 2017 een pilot uitgevoerd waarbij bewoners van verpleeghuizen als ervaringsdeskundigen meeliepen met inspecteurs tijdens twintig bezoeken aan verpleeghuizen. De ervaringsdeskundigen ontvingen een training, spraken zelf met bewoners en observeerden de zorg en kwaliteit van leven in de huizen. Inspecteurs namen deze inzichten als zij controleerbaar waren mee in hun oordeelvorming. Erasmus School of Health Policy & Management heeft deze pilot geëvalueerd. Zij concluderen dat de toegevoegde van deze manier van werken vooral te vinden is in de nieuwe relaties die de IGJ hiermee aangaat met bewoners en zorgaanbieders en de reflectie die dit biedt op het werk van de toezichthouder zelf.

Opbrengsten pilot

  • Een toegevoegde waarde van de pilot was de kennismaking van de ervaringsdeskundigen met zowel de toezichthouder als de zorgaanbieders. Opvallend is dat de blik van de ervaringsdeskundigen op de ouderenzorg, in eerste instantie negatief gestuurd door mediaberichtgeving, verruimde en positiever werd door hun nieuwe ervaringen.
  • Daarnaast kwam uit de pilot geen duidelijk voordeel voor het toezicht en was het te arbeidsintensief. Inspecteurs hadden moeite om de inzichten van de ervaringsdeskundigen in hun rapporten te verwerken en de ervaringsdeskundigen probeerden vooral feitelijke informatie aan te leveren. Hiermee zijn juist de eigen ervaringen van, en ideeën over, goede zorg van de ervaringsdeskundigen relatief weinig aan bod gekomen.
  • Ten slotte laat de pilot goed zien hoe het hebben van ervaring in de zorg niet wil zeggen dat je ervaringen van anderen makkelijker kan achterhalen. Expertkennis van de kwaliteit van zorg blijft in het toezicht nodig.

Rapport Erasmus School of Health Policy & Management
Lees het hele rapport van de Erasmus School of Health Policy & Management en lees onder meer welke aanbevelingen zij de IGJ meegeven.

Bron:  Erasmus School of Health Policy & Management

Meer weten


Geplaatst op: 13 juni 2018
Laatst gewijzigd op: 13 juni 2018