‘Betrek cliëntenraad bij opstellen kwaliteitsplan’

Geplaatst op: 22 oktober 2019
Laatst gewijzigd op: 19 november 2019

Met het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg deed ook het kwaliteitsplan zijn intrede. Een jaarplan ‘nieuwe stijl’, gericht op verbetering van de kwaliteit. En een belangrijke voorwaarde voor de financiering. Over de betrokkenheid van de cliëntenraad bij het kwaliteitsplan geeft Thom van Woerkom een workshop op het Congres Cliëntenraden 2019, op 4 december in Nieuwegein. ‘Ga je het met de bestuurder hebben over cijfertjes of over de beleving van mensen?’

In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg staat nadrukkelijk dat de cliëntenraad betrokken moet zijn bij het opstellen van het kwaliteitsplan. De nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) bekrachtigt dit met instemmingsrecht op al het kwaliteitsbeleid. ‘Toch komt het nog vaak voor dat een kwaliteitsmedewerker en een communicatiemedewerker samen het kwaliteitsplan schrijven’, zegt Thom. ‘Dan komen ze alleen nog voor de benodigde handtekening langs bij de cliëntenraad. Dat kan en moet eigenlijk anders.’

Perspectief van de bewoner

Hoe kan een cliëntenraad invloed uitoefenen die recht doet aan de bedoeling van het kwaliteitsplan? En hoe raakt een cliëntenraad vanaf het begin betrokken? In zijn workshop gaat Thom in op het goede gesprek. ‘Ga je het met de bestuurder over cijfertjes hebben of over de beleving van mensen? Cliëntenraden vragen zich nog wel eens af of ze voldoende kennis en expertise hebben om dat goede gesprek te voeren. Daar hoeven ze zich geen zorgen over te maken. Want ze nemen een heel belangrijk perspectief mee: dat van de bewoners.’

Betrek cliëntenraad voor goed klankbord

Thom legt uit dat het ook een kwestie is van energie verdelen. ‘Wil je aan het eind van het proces het stuk van haver tot gort lezen en van opmerkingen voorzien? Of wil je het proces zo inrichten dat je vanaf het begin betrokken bent? In het laatste geval is het veel makkelijker om je invloed te doen gelden. Want als een stuk eenmaal klaar is, worden bepaalde keuzes niet snel teruggedraaid.’ Nadenken over hoe je het proces wilt inrichten past goed bij Veerkrachtig Samenwerken, het thema van het congres. ‘Het heet niet voor niets medezeggenschap, je moet het samen doen! Een goed klankbord is van onschatbare waarde voor een bestuurder.’

Banner input nodig voor kwaliteitsplan? Maak een afspraak met Waardigheid en trots op locatie

Meer weten