Analyse vergaderstukken crisisteams verpleeghuizen brengt verloop coronacrisis in beeld

Geplaatst op: 29 juni 2020
Laatst gewijzigd op: 11 augustus 2020

Crisisteams in verpleeghuizen moeten met beperkte informatie beslissingen en maatregelen nemen. Een aantal organisaties deelde wekelijks de notulen van de crisisteams met onderzoekers van de academische netwerken ouderenzorg UNC-ZH en UNO-UMCG. De onderzoekers hebben de notulen wekelijks geanalyseerd en teruggekoppeld aan de organisaties om hen inzicht te bieden in de aanpak van de coronacrisis in de verpleeghuissector. De onderzoekers presenteren nu een factsheet met een samenvatting van de analyses van week 13 t/m week 23.

6 hoofdthema’s crisisvergaderingen

In totaal hebben 41 organisaties deelgenomen aan het onderzoek. De onderwerpen die in de crisisteams besproken werden zijn ondergebracht in 6 hoofdthema’s. Per week is vervolgens gekeken welke hoofdthema’s die week van belang waren. De thema’s zijn:

  1. Isolatie en cohortering (Bedden, afzondering en isolatie van cliënten: intramuraal en in de keten)
  2. Welzijn cliënten en familie
  3. Bezoek en deurbeleid
  4. Zorg en beleid, hygiëne
  5. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en materialen
  6. Inzet en welzijn van personeel

In onderstaande staafdiagram is in beeld gebracht welk aandeel in de vergadering de verschillende thema’s er per week hadden.

Download de factsheet Corona onderzoek Verpleeghuizen. Met daarin een overzicht van de verwerkte informatie van de crisisteams in de verpleeghuizen in de coronacrisis.

Bron: Academische werkplaatsen UNC-ZH en UNO-UMCG

Meer weten