6 januari: aftrap coronavaccinatie zorgmedewerkers – update vaccinatiestrategie

Geplaatst op: 6 januari 2021
Laatst gewijzigd op: 21 januari 2021

Op woensdag 6 januari zijn de GGD’en en ziekenhuizen gestart met het zetten van de eerste coronavaccinatie prikken bij zorgmedewerkers. Daarmee is de start van de coronavaccinatie met twee dagen vervroegd. Zorgmedewerkers in de verpleeg(huis)zorg, gehandicaptenzorg, en medewerkers in de wijkverpleging en Wmo-ondersteuning kunnen bellen met het GGD call center om een afspraak te maken voor hun COVID-19 vaccinatie. Zij ontvangen hiervoor vanuit hun werkgever een brief.  Vaccinatie is vrijwillig en is gratis.

De eerste vaccinatie tegen het coronavirus in Nederland is gezet. Verpleeghuismedewerker Sanna Elkadiri was als eerste aan de beurt. Sanna werkt in Boxtel met bewoners met dementie en heeft tijdens de eerste golf veel te maken gehad met verlies en verdriet: ‘Het voelt voor mij als een morele verplichting naar mijn cliënten. Als zij daardoor langer van hun kinderen en kleinkinderen kunnen genieten en de maatschappij weer normaler kan worden, draag ik daar graag mijn steentje aan bij.’ De eerste prik werd gezet bij de GGD-priklocatie in Veghel in aanwezigheid van minister Hugo de Jonge, die het startschot gaf voor de vaccinatiecampagne. De minister sprak van een ‘waanzinnig moment’: ‘Eindelijk, na tien maanden in de crisisstand, maken we hier een begin met het einde van deze crisis.’

Sanna licht haar keuze voor het vaccineren toe in ‘De avond van de vaccinatie’, een programma van de NOS over de vaccinatiecampagne.

De nieuwe startdatum vloeit voort uit het plan van aanpak voor vaccinatie van medewerkers uit de directe COVID-zorg in ziekenhuizen en bij ambulancediensten. Minister Hugo de Jonge neemt met deze gewijzigde aanpak een ‘kleine zijstap op de hoofdroute van de vaccinatiestrategie’. De minister licht dit verder toe in de Kamerbrief ‘COVID-19 vaccinatiestrategie update stand van zaken’ die hij op 4 januari naar de Kamer heeft gestuurd. In de Kamerbrief schetst de minister de recente ontwikkelingen die geleid hebben tot de gemaakte keuzes binnen de hoofdroute en de gevolgen hiervan voor de uitvoering van de vaccinatiestrategie.

Uitvoering vaccinatie zorgmedewerkers

Wie een uitnodiging ontvangt, kan telefonisch een afspraak maken. In een later stadium kan dat ook digitaal. Woensdag 6 januari start het vaccineren van zorgmedewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. De eerste mensen uit deze groep van circa 269.000 zorgmedewerkers krijgen de vaccinatie bij de GGD-priklocaties in Veghel. Vanaf vrijdag 8 januari kan dat ook in Rotterdam en Houten, en maandag 11 januari volgen ook Amsterdam, Drenthe en Den Haag. Met ingang van 15 januari zijn alle 25 GGD-priklocaties in het land geopend voor het toedienen van de COVID-19-vaccins. Na de groep zorgmedewerkers uit de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen, worden ook zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg (178.000 mensen), wijkverpleging en WMO-ondersteuning (166.000 mensen) uitgenodigd om een afspraak te maken voor vaccinatie.

Vaccinatie met het vaccin van BioNTech/Pfizer bestaat uit twee prikken. Tussen die twee inentingen zit drie weken. Zeven dagen na de tweede prik zijn mensen maximaal beschermd tegen het coronavirus.

Met deze protocollen kunnen medewerkers van verpleeghuizen en andere zorgprofessionals het vaccin op een veilige en betrouwbare manier toedienen.

Communicatietoolkit

Om zorgmedewerkers zo goed mogelijk te informeren over het vaccineren, biedt de Rijksoverheid de communicatietoolkit voor zorginstellingen aan. Hierin vind je diverse communicatiemiddelen die rechtenvrij gebruikt kunnen worden. Bekijk de communicatietoolkit en download de materialen.

RIVM, de koepels van werkgevers en GGD GHOR Nederland hebben afspraken gemaakt over het uitnodigen van groepen zorgmedewerkers voor vaccinatie. Zorgmedewerkers krijgen zo de gelegenheid om zich te laten vaccineren, zodat de zorgcontinuïteit geborgd is. Uitgaande van een opkomst van 75% voor de vaccinatie, kan iedereen uit bovengenoemde groep gevaccineerd worden medio maart 2021.

Uitvoering vaccinatie verpleeghuisbewoners

De Jonge verwacht in februari te kunnen starten met het vaccineren van de bewoners van verpleeghuizen en in de gehandicaptenzorg (in totaal zo’n 155.000 mensen). De instellingen verzorgen zelf de vaccinatie. In instellingen met een eigen specialist ouderengeneeskunde, zal deze of een andere medewerker de bewoners vaccineren. In overige instellingen zullen huisartsen de bewoners vaccineren.

Vragen en antwoorden coronavaccinatie

Meer weten over het coronavaccin?

Campagne coronavaccinatie

Het ministerie van VWS is een campagne gestart om aandacht te vragen voor het belang van vaccineren. Het doel van de campagne is dat zo veel mogelijk mensen zich laten vaccineren tegen het coronavirus. Belangrijk onderdeel van de campagne is de website www.coronavaccinatie.nl, met informatie over de verschillende vaccins en de volgorde van vaccineren. Ook zijn er antwoorden te vinden op veelgestelde vragen. Mensen die mogelijk nog twijfelen over vaccinatie, vinden er informatie die nodig is om een goed geïnformeerde keuze te maken.

“Het is belangrijk dat zo veel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe eerder we stap voor stap terug kunnen naar ons leven van voor het corona-tijdperk. Ik begrijp dat er vragen leven over het vaccin. En ik zie ook dat er mensen zijn die nog twijfelen. Juist daarom starten we deze campagne; als wegwijzer naar antwoorden en naar betrouwbare informatie”, aldus minister Hugo de Jonge.

Meer weten