Meld u aan: Vervolgtrajecten Persoonsvolgende bekostiging

Twee initiatieven met persoonsvolgende bekostiging (PVB) uit het programma Waardigheid en trots gaan door in 2018. Bij beide trajecten zijn nog deelnemers welkom. Lees in dit bericht meer over de trajecten en meld uw organisatie aan.

Overzicht trajecten

Er zijn op dit moment drie trajecten waarin de mogelijkheden met betrekking tot persoonsvolgendheid worden verkend. Het gaat om de experimenten:

 1. Het experiment met persoonsvolgende zorg (Zuid-Limburg)
 2. Themagroep PVB – ‘Waardigheid en Trots’ (landelijk)
 3. Pure-iPVB – volume groep – ‘Waardigheid en Trots’ (landelijk)

Op de 2 laatste experimenten is inschrijving mogelijk voor zorgaanbieders die in 2018 belangstelling hebben om met het thema persoonsvolgende bekostiging in de ‘instelling’ aan de slag te gaan. U kunt zich voor één of beide trajecten aanmelden.

Themagroep PVB – Waardigheid en trots

Dit experiment richt zich op het verder in de praktijk toetsen van een veelbelovende manier van werken met behulp van inspirerende werkbijeenkomsten op thema’s binnen persoonsvolgende bekostiging die u als zorgaanbieder zelf aandraagt. Deelname is kosteloos. Bekijk ook de themapagina van deze groep binnen Waardigheid en trots.

Doet u mee? Dit krijgt u daarvoor terug:

 • Inspirerende werkbijeenkomsten op thema’s binnen persoonsvolgende bekostiging die u zelf heeft aangedragen.
 • Sparringpartners uit collega-organisaties die met vergelijkbare thema’s aan de slag zijn.
 • Ondersteuning vanuit het programma die u in uw organisatie bij kunnen staan op de vraagstukken die spelen.
 • Toegang tot experts die u op thema’s rond persoonsvolgende bekostiging in de instelling verder kunnen helpen.
 • Brede en warme belangstelling vanuit het land voor uw vorderingen.

U wordt gevraagd:

 • Aan te geven wat u met persoonsvolgende bekostiging wilt bereiken in 2018 en op welke vlakken u behoefte heeft aan kennisuitwisseling en -verdieping (dit is input voor de werkbijeenkomsten en evaluatie.)
 • Een projectteam te vormen en met een afvaardiging daarvan de bijeenkomsten die hiervoor gepland worden te bezoeken (gemiddeld eens in de 7 weken).
 • Het in de praktijk te doen: u gaat aan de slag met het thema op een afdeling of, als u al met dit thema aan de slag was, breidt u de werkwijze uit naar breder in de organisatie door op een volgende afdeling te starten of door andere organisatie-onderdelen nauwer te betrekken.
 • Uw kennis en ervaringen te delen met uw collega’s van andere instellingen die met zelfde vraagstukken aan de slag zijn.
 • Mee te werken aan een evaluatie eind 2018 naar het effect op de cliënttevredenheid, medewerkerstevredenheid, budgettaire consequenties en andere consequenties die deze manier van werken heeft voor uw organisatie. Uiteraard worden er geen bedrijfsgevoelige gegevens openbaar gemaakt.
 • Dat u het feit dat u verder gaat op dit thema opneemt in uw kwaliteitsplan.

Aanmelden
Meld u aan voor dit traject via a.vanderlinden@vilans.nl. Heeft u vragen, neemt u contact op met Herre van Kaam (h.vankaam@vilans.nl) en Aad van Fulpen (a.vanfulpen@vilans.nl). De startbijeenkomst vindt plaats op woensdag 21 februari van 15.30 tot 19.00 bij Waardigheid en trots in Utrecht.

Pure-iPVB – volume groep

Dit experiment richt zich op: met uw organisatie het inmiddels bewezen gedachtegoed én instrumentarium behorende bij het intramuraal Persoons Volgend Budget toepassen.

 • Doel is : (een pilot-deel van) uw zorgorganisatie iPVB-proof te maken.
 • Frequentie van bijeenkomsten: gemiddeld eens in de 2 weken (training, onderzoek, resultaat-evaluatie, cliënt-familie-gesprekken).
 • Deelname : De deelname aan dit experiment is niet kosteloos.
 • Meer weten: zie https://persoonsvolgend-budget.nl/
 • Belangstelling en vragen : U kunt terecht bij Marc Willem de Witte (marc@pure-ipvb.nl)

 


Geplaatst op: 5 februari 2018
Laatst gewijzigd op: 28 januari 2019