Actiz geeft antwoord op top 10 meestgestelde vragen over het Kwaliteitsverslag

Geplaatst op: 8 mei 2018
Laatst gewijzigd op: 18 januari 2021

Op 1 juli 2018 moeten alle verpleeghuizen het Kwaliteitsverslag over 2017 opgesteld en gepubliceerd hebben. Waar moet dit verslag aan voldoen, wat moet erin aan de orde komen en hoe moet het gepubliceerd worden? Actiz heeft ter ondersteuning van de verpleeghuizen een top 10 met vragen en antwoorden over het Kwaliteitsverslag opgesteld.

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

In hoofdstuk 4 ‘Leren en verbeteren van kwaliteit’ van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg staat het volgende:

Jaarlijks brengt de zorgorganisatie een kwaliteitsverslag uit. Deze rapportage is gebaseerd op de evaluatie van de doelstellingen en inhoud van het kwaliteitsplan, inclusief feedback op kwaliteitsplan door de collega organisaties uit het lerend netwerk, en volgt daarmee ook de hoofdstukken van het kwaliteitsplan.

  • Cliëntraadpleging als informatiebron voor de evaluatie van zorg is een vast onderdeel van het kwaliteitsverslag. De basis van de cliëntraadpleging is een erkend kwantitatief dan wel kwalitatief instrument naar keuze.
  • Medewerkersraadpleging als informatiebron voor de evaluatie van kwaliteit van de leer- en werkomgeving kan een onderdeel van het kwaliteitsverslag zijn.
  • Het concept kwaliteitsverslag moet voor vaststelling besproken worden met vertegenwoordiging van cliënten/naasten (CR), (para)medici en verpleegkundigen en verzorgenden, en met tenminste twee collega zorgorganisaties uit het lerend netwerk.
  • Dit kwaliteitsverslag dient als interne verantwoording (CR, OR, RvT) en bevat tevens de elementen voor de externe verantwoording (inkoop, toezicht en keuze-informatie cliënten).
  • Het kwaliteitsverslag is een openbaar document en staat op de website van de zorgorganisatie, behoudens onderdelen die de belangen van cliënten, medewerkers en/of de organisatie schaden.
  • Het kwaliteitsverslag dient tevens vindbaar te zijn via een publieke website, zoals www.kiesbeter.nl. Daartoe dient het webadres van het kwaliteitsverslag, uiterlijk 1 juli volgend op het betreffende
    verslagjaar aangeleverd te worden aan de Openbare Database van Zorginstituut Nederland.
  • Bijlage 5 bevat de belangrijkste elementen van de inhoudsopgave van het kwaliteitsverslag, bedoeld als handreiking bij het opstellen van dit verslag.