Activiteitenaanbod is belangrijk voor tevredenheid verpleeghuisbewoners

Geplaatst op: 13 maart 2017
Laatst gewijzigd op: 13 maart 2017

Goede verpleging en voldoende aandacht vormen de basis voor goede verpleeghuiszorg. Maar uit een analyse van ZorgkaartNederland blijkt dat een goed activiteitenaanbod zorgt voor meer tevreden verpleeghuisbewoners. De nieuwste 10.000 ervaringen op ZorgkaartNederland zijn geanalyseerd. Verpleeghuizen met een goed activiteitenaanbod krijgen minder onvoldoendes dan de andere huizen. Als het in recente ervaringen over het activiteitenaanbod gaat, geeft slechts 2,0 procent een onvoldoende. In de rest van de ervaringen uit 2016 is dat 4,2 procent. Een goed aanbod aan activiteiten zorgt er dus voor dat er minder ontevreden bewoners en mantelzorgers zijn.

Spelletjes en beweging

De toelichtingen bij de ervaringen geven een goed beeld van de activiteiten waar verpleeghuisbewoners aan mee kunnen doen. De volgende categorie├źn komen het vaakst voor:

  • Spelletjes
  • Beweging
  • Creatieve bezigheden
  • Uitjes

Bij de spelletjes komt bingo met afstand het vaakst voor. Ook kunnen bewoners vaak sjoelen en kaarten (bijvoorbeeld klaverjassen). Bij beweging gaat het niet alleen om wandelingen, maar ook om gymnastiek en dansen. Bij creatieve bezigheden komen zingen, bloemschikken en schilderen het vaakst voor. De bewoners noemen uitjes minder vaak in hun toelichtingen. Als er uitjes worden georganiseerd, dan gaat het vaak om een bezoek aan de plaatselijke markt of een bezoek aan de dierentuin. Het valt verder op dat vooral de huizen die bewegingsactiviteiten organiseren hoog scoren.

Bron: ZorgkaartNederland

Meer weten