Kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg

Actieplan Brabantse zorginstellingen: 15 procent meer zorgwerknemers

Honderdvijftig Brabantse zorginstellingen, verenigd in de organisatie Transvorm, komen deze zomer met het actieplan ‘Zonder Zorg 2020’. Dit plan is bedoeld om de instroom van zorgwerknemers de komende drie jaar ieder jaar met vijftien procent te verhogen.

Hoger opgeleid personeel

In de zorg in Brabant staan ruim elfhonderd arbeidsplaatsen open. Steeds minder jongeren kiezen voor een zorgopleiding en dus stokt de instroom van geschoold personeel. Ook werden de afgelopen jaren duizenden arbeidsplaatsen in de zorg geschrapt. Mensen verloren hun baan en zochten emplooi in andere sectoren. Dat ging vooral om relatief laagopgeleide werknemers, bijvoorbeeld in de thuiszorg. Nu is er veel behoefte aan hoger opgeleide personeel op mbo- en hbo-niveau. Het actieplan ‘Zonder Zorg 2020’ wil 1.470 extra leerlingen per jaar aantrekken. Vorig jaar begonnen in Noord-Brabant 9.800 jongeren aan een zorgopleiding. Die doelstelling is  ambitieus, geeft Marc Veldhoven toe. De oud-bestuurder van de Veldhovense zorgverlener ZuidZorg is bij Transvorm ‘aanjager’ van dit actieprogramma.

Tegelijkertijd moet de uitstroom van werknemers uit de zorg gestopt worden. In 2012 verlieten jaarlijks 8.790 mensen de zorgsector, 5,2 procent van het totale bestand. In 2016 groeide dat naar 12.600 mensen, ruim 8,2 procent.

- @marcveldhoven
click to tweet Actieplan ‘Zonder Zorg 2020’: instroom van #zorgwerknemers met vijftien procent verhogen

Vergrijzing zorgwerknemers

De vraag naar zorgwerknemers neemt onder meer toe als gevolg van de vergrijzing en het streven om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Een andere reden voor het oplopende personeelstekort is het terugdraaien van bezuinigingen. Het (demissionaire) kabinet heeft extra geld beschikbaar gesteld voor de zorg en dat leidt tot een grotere vraag naar personeel.

Het actieprogramma omvat vele initiatieven. Bijvoorbeeld meer jongeren verleiden om een opleiding in de zorg te beginnen. Dat kan alleen als het werk en de beloning aantrekkelijk is, weten de werkgevers. Bovendien duurt het drie tot vier jaar voordat een afgestudeerde mbo’er of hbo’er beschikbaar is.

Daarom willen de werkgevers meer ‘zij-instromers’ binnen halen. Mensen die nu nog in een ander vakgebied werken. Ook willen zij mensen die nu geen werk hebben en afhankelijk zijn van een uitkering overhalen om te gaan werken in de zorg. Ook kijken zij naar de ex-werknemers in de zorg die eerder hun baan verloren. Verder willen de werkgevers ook meer mensen bereiken met een migrantenachtergrond of een lichte beperking.

De werkgevers beseffen dat zij hun actieplan niet alleen kunnen uitvoeren. Daarom is de samenwerking gezocht met scholen zoals Fontys, Summa en Avans, gemeenten en Rijksoverheid.

Bron: Brabants Dagblad

Meer weten


Geplaatst op: 7 augustus 2017
Laatst gewijzigd op: 22 september 2017