Aanvullende afspraken over extra middelen Wlz-zorginkoop 2019

ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aanvullende afspraken gemaakt over de Wlz-zorginkoop 2019. De afspraken zijn een aanvulling op het inkoopkader 2018 – 2020. Aanleiding voor de aanvullende afspraken zijn de extra middelen die het kabinet beschikbaar heeft gesteld voor de ouderenzorg voor de komende jaren.

Voor de implementatie van het kwaliteitskader is in 2019 een bedrag van 600 miljoen euro beschikbaar in de vorm van een kwaliteitsbudget per zorgaanbieder.

Vanaf 1 september tot en met 31 december 2018 kunnen zorgorganisaties bij het zorgkantoor kwaliteitsplannen indienen, om in aanmerking te komen voor een deel van dit budget. De voorwaarde is dat in het kwaliteitsplan staat beschreven wat zorgaanbieders gaan doen met het geld, hoe ze dat willen bereiken en hoe dit gemonitord wordt. Op landelijk niveau is vastgesteld dat het kwaliteitsbudget voor 85% bestemd is voor personeel en 15% voor de implementatie van overige zaken. Als de lokale situatie daarom vraagt, kan hiervan worden afgeweken mits het totale budget van 600 miljoen niet wordt overschreden.

Dialoog en transparantie

Afgesproken is dat op een aantal momenten in 2019 wordt gekeken of de kwaliteitsplannen daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Met de afspraken willen ActiZ en ZN de plannen en verantwoording over het kwaliteitsbudget zo transparant mogelijk maken. In de dialoog tussen zorgkantoren en zorgorganisaties staat de bedoeling van het kwaliteitskader centraal: meer tijd en aandacht voor cliënten en leren van en met elkaar.

Bron: ZN

Meer weten

  • Lees het gezamenlijke nieuwsbericht van Actiz en ZN
  • Bekijk het overzicht van alle documenten over het Inkoopkader langdurige zorg 2019
  • ZN, Zorgkantoor Zilveren Kruis en KPMG verzorgen tijdens het congres ‘Thuis in het Verpleeghuis, Waardigheid en trots op elke locatie’ op 2 juli in Den Haag een workshop. ZN heeft onderzoek laten doen door KPMG naar de kwaliteitsplannen die zorgaanbieders hebben gemaakt. We laten zien wat de rode draad uit de analyse is en hoe zorgkantoren hier in de praktijk mee omgaan. Zorgkantoor Zilveren Kruis vertelt wat de plannen betekenen in de dialooggesprekken die zij voeren.

Interviewserie Kwaliteitsplannen

Binnen het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg neemt continu leren en het verbeteren van kwaliteit een centrale rol in. Zorgorganisaties moeten onder andere via het kwaliteitsplan en het kwaliteitsverslag inzichtelijk maken hoe ze hieraan werken. In deze vijf-delige interviewserie gaan zorgorganisaties met hun zorgkantoor in gesprek over het kwaliteitsplan. Wat maakt een kwaliteitsplan goed? En hoe werken zorgorganisatie en zorgkantoor samen?

Lees onze interviewserie:


Geplaatst op: 4 juni 2018
Laatst gewijzigd op: 1 april 2019