Het Aanmeldportaal: direct de juiste zorg op de juiste plaats voor kwetsbare ouderen

Geplaatst op: 9 januari 2017
Laatst gewijzigd op: 27 juli 2020

De organisatie van de spoedzorg in de VVT-sector is versnipperd. In de praktijk wordt daarom vaak uitgeweken naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Het transmurale samenwerkingsverband van Stichting Elisabeth, Avoord, Surplus, De Riethorst StromenlandThebe, Volckaert, een revalidatiecentrum, een topklinisch ziekenhuis en de regionale huisartsenkring brengt hier via het Aanmeldportaal structureel verandering in.

Het Aanmeldportaal is gedurende zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag, bereikbaar voor huisartsen en spoedeisend hulp (SEH) artsen. Doel van het Aanmeldportaal is om te voorkomen dat kwetsbare ouderen onnodig in het ziekenhuis opgenomen worden en ervoor te zorgen dat ze direct de juiste zorg op de juiste plaats ontvangen. Op het Aanmeldportaal is de juiste kennis aanwezig over de mogelijkheden en criteria voor opname of zorg thuis. Artsen hebben zo één aanspreekpunt om de zorg voor een patiënt te regelen.

Routekaart het Aanmeldportaal

Een kwetsbare oudere meldt zich bij een arts

Is er sprake van een probleem dat onderzocht moet worden in het ziekenhuis?

  • Zo ja, doorverwijzing naar het ziekenhuis.
  • Zo nee, arts beoordeelt de situatie.

Arts stelt vragen: kan de oudere naar het toilet?, kan de oudere in en uit bed?, kan de oudere alarmeren?

arts beoordeelt oudere ivm aanmeldportaal

  •  Als één van deze vragen met nee beantwoord wordt, dan kan vvt een oplossing bieden (wijkverpleging of plaatsing in zorginstelling). Indien een oudere een voorkeur voor een bepaalde instelling heeft, kan direct contact opgenomen worden met de zorginstelling. Heeft de cliënt geen voorkeur of is er geen plek in de voorkeursinstelling van de cliënt, dan kan de cliënt aangemeld worden via het Aanmeldportaal.

Arts belt met het Aanmeldportaal

arts belt met het aanmeldportaal

  • Het Aanmeldportaal stelt een aantal vragen aan de arts om vast te stellen hoe de cliënt het beste geholpen kan worden.

Eventueel consultatie specialist ouderengeneeskunde

arts belt met specilist ouderengeneeskunde het Aanmeldportaal

Beoogde resultaten

  • Betere bereikbaarheid VVT door aanmeldportaal (24/7).
  • Duidelijker en eenvoudiger proces voor huisartsen.
  • Grotere rol VVT bij het zoeken naar passende oplossing na ziekenhuisopnamen of SEH bezoek.
  • Overbruggingszorg bevordert doorstroom.
  • Een geschatte besparing van 1,4 miljoen euro per jaar.

Interviewserie het Aanmeldportaal

In deze serie vertellen de verschillende betrokken zorgaanbieders over de samenwerking, de ervaringen, de afspraken en de financiën.