Aanmelden gestart voor programma Waardigheid en trots op locatie

Meer dan 50 zorgorganisaties hebben zich inmiddels, soms met meerdere locaties, aangemeld voor de gebruikersgroep die de Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gaan doen. Dat doen ze in voorbereiding op Waardigheid en trots op locatie (WOL) dat start vanaf januari 2019. Waardigheid en trots op locatie (WOL) is onderdeel van het plan Thuis in het Verpleeghuis dat minister Hugo de Jonge in april 2018 presenteerde. Het  programma ondersteunt zorgaanbieders en locaties van verpleeghuizen  om goede en liefdevolle zorg te bieden aan cliënten. Zorg die voldoet aan de criteria van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De aanmelding voor Waardigheid en trots op locatie is nu geopend.

Deelname Waardigheid en trots op locatie vanaf januari 2019

‘Wij zijn erg blij dat zoveel locaties zich hebben aangemeld voor de gebruikersgroep. Dat zegt ons dat de professionals gemotiveerd zijn om te werken aan nog betere zorg voor hun cliënten. En dat er een ondersteuningsprogramma is dat aansluit bij hun behoefte.’ Aan het woord is Anneke Augustinus, directeur programmamanagement Vilans. Ze is ook verheugd dat er bij zorgaanbieders zoveel animo is om te helpen bij het vormgeven van het ondersteuningsaanbod van het programma WOL. ‘Om in januari een goed programma neer te zetten dat ook daadwerkelijk van meerwaarde is voor de professionals is het essentieel dat we de concrete invulling samen met zorgaanbieders vormgeven.’

Komende week gaat de gebruikersgroep aan de slag met de scan die inzicht geeft in hoeverre een locatie voldoet aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De scan wordt op dit moment door het WOL-team ontwikkeld en toegepast door De Lange Wei en King Arthur Groep. Daarna gaan de deelnemers in de gebruikersgroep ermee aan de slag.

Kwaliteitskader

De Scan geeft een locatie van een verpleeghuis inzicht in de mate waarin het voldoet aan de 8 thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.  De scan bestaat uit een vragenlijst voor medewerkers van de locatie/ organisatie. Onderdeel van de scan is ook een documentenanalyse van onder andere de kwaliteitsplannen en kwaliteitsverslagen. Dit zijn de ingrediënten voor de hele analyse. In een gesprek met verschillende personen binnen de locatie/organisatie wordt die analyse aangescherpt en worden zowel sterke punten als ontwikkelpunten helder. Hieruit volgt een advies inclusief verbetersuggesties. Bij de realisatie van de verbeterpunten  kunnen ze ondersteuning krijgen vanuit WOL  In totaal duurt een Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg ongeveer 6 weken.

Thuis in het verpleeghuis

Waardigheid en trots op locatie (WOL) is onderdeel van het plan Thuis in het Verpleeghuis dat minister Hugo de Jonge in april 2018 presenteerde. Het  programma ondersteunt zorgaanbieders en locaties van verpleeghuizen  om goede en liefdevolle zorg te bieden aan cliënten. Zorg die voldoet aan de criteria van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De ondersteuning bestaat uit verschillende manieren waarmee zorgaanbieders hun kwaliteit van zorg kunnen toetsen en verbeteren. De opbrengsten van de ondersteuning kan informatie zijn voor het kwaliteitsplan of een verbeterplan van een verpleeghuis.

Meer informatie en deelnemen aan WOL


Geplaatst op: 18 september 2018
Laatst gewijzigd op: 16 november 2018