Aanbesteding Waardigheid en trots op locatie

Op 22 januari heeft Vilans het aanbestedingsdocument gepubliceerd dat hoort bij het instellen van een Dynamisch aankoopsysteem (DAS) voor het gunnen van opdrachten in het kader van het programma Waardigheid en trots op locatie. Voor dit programma heeft Vilans de komende jaren verschillende experts nodig. Dit document beschrijft de toelating en de procedure voor gunning van concrete opdrachten in het DAS dat Vilans heeft ingesteld voor het verwerven van capaciteit en expertise.

Doel van deze aanbesteding is om alle partijen die voldoen aan de eisen in dit aanbestedingsdocument toe te laten tot het DAS. Een concrete opdracht wordt uitgezet onder alle tot DAS toegelaten partijen voor een van de drie categorieën: coaches, regiocoördinatoren of tranchemanagers.

De looptijd van het DAS is even lang als het programma Waardigheid en trots op locatie*. Op dit moment wordt de looptijd geschat op vier jaar. Na vier jaar is het mogelijk dat de subsidie tot tweemaal toe met een jaar wordt verlengd en daarmee ook het programma en het DAS.

Inschrijving

Door toelating krijgen partijen de mogelijkheid mee te dingen naar concrete opdrachten die vallen onder Waardigheid en trots op locatie voor een van de eerder genoemde categorieën. Wanneer u toegang wilt hebben tot een van deze categorieën, dient u zich voor de betreffende categorie in te schrijven. Het spreekt voor zich dat u zich voor meerdere categorieën kunt inschrijven indien u voldoet aan de gevraagde minimum eisen. In deze aanbesteding kunnen partijen zich gedurende de gehele looptijd van het DAS aanmelden om toegang te krijgen tot het DAS. Dit betekent dat de pool van partijen steeds groter zal worden.

Voor de partijen die voor de betreffende categorieën toegang hebben gekregen tot het DAS is een beschrijving van de categorieën te vinden in de hoofdstukken 7-10 van het aanbestedingsdocument.

 Let op! Dit is een ander programma dan het programma Waardigheid en trots. Deze aanbesteding valt onder de nieuwe subsidietitel Waardigheid en trots op locatie. Als u voor deze opdrachten in aanmerking wil komen dient u zich opnieuw aan te melden.

Download het aanbestedingsdocument

  • De vooraankondiging is te vinden op Tenderned
  • De overzichtspagina met alle categorieën vindt u  hier. U moet een inlogcode voor CTM hebben om bij het aanbestedingsdocument  te komen. Deze kunt u aanvragen via het aanbestedingsplatform van CTM (www.ctmsolution.nl).

Het programma Waardigheid en trots op locatie

Doel van Waardigheid en trots op locatie is verpleeghuislocaties te ondersteunen bij het concreet verbeteren van de zorg zodat zij gaan voldoen aan de eisen in het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg.  Het kwaliteitskader beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. De sector krijgt met het kwaliteitskader ruimte en handvatten om te leren en te verbeteren.


Geplaatst op: 23 januari 2019
Laatst gewijzigd op: 26 februari 2019