Aan de slag met werkgeluk en goed werkgeverschap

Geplaatst op: 9 januari 2020
Laatst gewijzigd op: 9 januari 2020

Hoe kunnen we het werk van bevlogen zorgprofessionals zo inrichten dat ze graag in de zorg willen blijven? Een belangrijk thema, waar wij in 2020 onder het mom van goed werkgeverschap graag aandacht aan besteden. Daarom staan er voor januari en februari al twee bijeenkomsten op de agenda. Laat je inspireren en praat en denk mee! Meld je aan voor de komende bijeenkomsten over werkgeluk en/of waarderend werkgeverschap.

Dagelijks van betekenis kunnen zijn voor ouderen met dementie en hun naasten. Waardevolle ondersteuning geven om de kwaliteit van leven van bewoners te optimaliseren. Het werken in de verpleeghuiszorg is een fantastisch vak. De werkdruk is echter op veel plaatsen enorm hoog. Het is lastig om nieuwe medewerkers te werven.  En tegelijkertijd is de uitstroom uit de zorg nog steeds hoger dan in andere sectoren. Uit onderzoeken en gesprekken weten we dat de belangrijkste redenen om de zorg te verlaten vooral gaat over ruimte en aandacht voor het eigen vak en de relatie met bewoners en collega’s.

Werkgeluk

In deze themabijeenkomst op dinsdag 28 januari aanstaande staat  werkgeluk centraal. Want gelukkig zijn in je werk, wie wil dat nu niet? We gaan met elkaar in gesprek op basis van onze eigen ervaringen. Wat kunnen we daaruit leren en wat nemen we mee terug naar onze eigen organisatie? We maken kennis met de manager van een verpleeghuislocatie die geen personeelstekort kent, geen flex hoeft in te zetten, maar stabiele teams heeft. Hoe hebben zij dat voor elkaar gekregen? Wat is daar volgens haar voor nodig? Welke tips geeft zij vanuit haar praktijkervaring?

Waarderend werkgeverschap

Hoe meer waardering medewerkers in hun werk ervaren, hoe meer bevlogen en betrokken zij zijn en hoe lager het verzuim en verloop ligt.  Reden te meer om werk te maken van  waarderend werkgeverschap! Tijdens deze bijeenkomst op 18 februari aanstaande gaan we met expert Lex Tabak aan de slag op basis van onderbouwde inzichten die laten zien hoe je gedrag positief kunt beïnvloeden. Hoe komt gedrag tot stand? Wanneer wordt iets als waarderend ervaren? Wat heb je daarvoor nodig?

Infographic Waardering positieve gedragsverandering

Meer informatie en aanmelden