Actueel binnen Wonen en welzijn

Dames THe-blik: ‘De glimlach van een kind’

10 januari 2019 - De Dames THe hebben het deze keer over wat de samenwerking tussen verpleeghuizen en nabijgelegen scholen zou kunnen betekenen. In plaats van dat verpleeghuizen zich afsluiten van de buurt.

lees meer

Het geheim van de top 10 best scorende verpleeghuizen

3 januari 2019 - Het gaat steeds een beetje beter met de zorgverlening in verpleeghuizen in Nederland. De gemiddelde waardering door bewoners en naasten is een 7,9. Dit blijkt uit een analyse van de 70.000 waarderingen die bij bewoners en mantelzorgers in de verpleeghuiszorg door ZorgkaartNederland zijn opgehaald.

lees meer

Ave Maria, kamperen, kunst, film. Voor ieder wat wils bij Nieuwe Hoeven

28 december 2018 - Bij Nieuwe Hoeven van BrabantZorg draait alles om een zo fijn mogelijke dag voor de bewoner met dementie én nauwe samenwerking met naasten.

lees meer

Congres Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg in de praktijk

28 december 2018 - De landelijke inspiratiebijeenkomst van Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg ‘Met ons hart, hoofd en handen’ vond 12 november plaats bij CORPUS in Leiden. Lees nu ook de publicatie met praktijkvoorbeelden van het hele congres.

lees meer

Dames THe-blik: ‘Zorgelijke folders’

12 december 2018 - 'Bij onze zorgvisites stuiten wij bij binnenkomst bijna altijd op een folderrek. Meestal een grijs aluminium draairek van 2 meter hoog met vakjes waar de folders netjes instaan of rommelig uitsteken. Maar wat heeft zo'n rek ons eigenlijk te bieden?'

lees meer

Behoefte aan intellectuele uitdaging in het verpleeghuis

3 december 2018 - In woonzorgcentrum De Ingelanden (AxionContinu) volgen bewoners een collegereeks ‘Nederland en het water’, georganiseerd door Oud Geleerd Jong Gedaan. Mantelzorger en vrijwilligster Josie van Elswijk: 'Dit is zo leuk voor mijn man. Hij is wis- en natuurkundige en heeft ondanks zijn dementie nog steeds intellectuele interesses.'

lees meer

Verslag Themabijeenkomst Samen zorgen, met naasten en vrijwilligers

28 november 2018 - Doel van de drukbezochte bijeenkomst 'Samen zorgen, met naasten en vrijwilligers' was om ervaringen en ideeën uit te wisselen over het steeds belangrijker wordende thema: betere samenwerking binnen het verpleeghuis tussen cliënt, zijn of haar naaste(n) en de zorgprofessional.

lees meer

Dames THe-blik: ‘We gooien het in de groep’

28 november 2018 - In eerdere THe-blikken schreven de Dames THe al over de individuele oudere die de stap naar een verpleeghuis moet gaan maken en hoe je daar als zorgorganisatie de beste condities voor kunt creëren. In deze THe-blik richten ze hun aandachtop het (nood) gedwongen groepsaspect dat meestal aan deze verhuizing is gekoppeld.

lees meer

Groen maakt gelukkig in het verpleeghuis

28 november 2018 - Het doel van het programma Grijs, Groen & Gelukkig: zorgorganisaties vergroenen en ouderen weer in contact brengen met de natuur. Op 5 november 2018 vond de inspiratiedag ‘Natuur in de zorg’ plaats in het Parkhuis in Dordrecht. Met een terugblik op het IVN-programma en goede voorbeelden van deelnemende organisaties.

lees meer

Dames THe-blik: ‘Kom van dat dak af’

13 november 2018 - Vaak kijken bewoners uit op platte daken, die liefst bekleed zijn met zwartgrijs bitumen als dakbedekking. Het kan veel mooier zoals daktuinen of daken met mooie groene begroeiing, zoals planten en vetkruid, insectenhotels, vogelhuisjes.

lees meer