Actueel binnen Persoonsvolgende bekostiging

Persoonsvolgende zorg bij Bergweide

27 september 2018 - In Zuid Limburg loopt het traject persoonsvolgende zorg. Elke ouderenzorgorganisatie in Zuid Limburg is aan de slag met het persoonsvolgend maken van de zorg in zijn organisatie. Zorgorganisatie Bergweide vertelt.

lees meer

Belangrijkste wijzigingen langdurige zorg 2019

27 juli 2018 - Zorgaanbieders en zorgkantoren zien met de digitale informatiekaart wat de belangrijkste wijzigingen zijn in de beleidsregels en de tarieven voor de langdurige zorg voor 2019. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft deze opgesteld.

lees meer

Met persoonsvolgende bekostiging kun je de cliënt echt centraal stellen

10 juli 2018 - Het experimenteren met persoonsvolgende bekostiging in de instelling wordt ook in 2018 ondersteund door het ministerie van VWS. En dat is, afgaande op de levendige bijeenkomst van 4 juli over dit thema, een goede zaak. Een verslag.

lees meer

NZa: ‘Persoonsvolgende zorg is overal mogelijk – randvoorwaarden in bekostiging zijn aangepast’

19 juni 2018 - Het is goed mogelijk om langdurige zorg zo te organiseren dat de wensen van de cliënt daarin centraal staan. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn in de bekostiging het afgelopen jaar aangepast.

lees meer

Werken met een persoonsvolgend budget in het verpleeghuis

30 mei 2018 - Tijdens het congres 'Thuis in het verpleeghuis, Waardigheid en trots op elke locatie' op 2 juli 2018 kunnen bezoekers bij drie verschillende workshops kennis opdoen over werken met een persoonsvolgend budget in een verpleeghuis.

lees meer

Marieke Braks (VGZ): ‘Het gaat erom dat de cliënt het gevoel heeft dat hij er toe doet’

20 maart 2018 - De vraag van de cliënt is het uitgangpunt in de langdurige zorg, het systeem is volgend, stelt Marieke Braks, directeur langdurige zorg bij Coöperatie VGZ.

lees meer

Jan Megens (Menzis): ‘Onzekerheid over overproductie? Als er plaats is, is er geld’

19 maart 2018 - Jan Megens, manager Wlz bij Menzis: 'Met de komst van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg zijn de zorgkantoren en verpleeghuizen veel meer partners geworden in het proces om aan te sluiten op de zorgvraag van de cliënt.'

lees meer

Marjolein Itjeshorst (Zilveren Kruis): ‘Wij gaan ervan uit dat zorginstellingen lerende organisaties willen zijn en de zorg continu willen verbeteren’

6 maart 2018 - Marjolein Itjeshorst, manager strategie en analyse zorginkoop langdurige zorg bij Zilveren Kruis: 'We merken dat zorgorganisaties allemaal druk bezig zijn met hun kwaliteitsplannen'.

lees meer

Caro Verlaan (CZ): ‘Verpleeghuisbestuurders zeggen dat we écht weten waarom het gaat’

2 maart 2018 - Caro Verlaan, manager verpleging en verzorging bij CZ zorgkantoor: 'De stelregel “Wat merkt mijn moeder hiervan?” stellen we centraal bij alle beslissingen die we nemen’.

lees meer

Zorgcontractering Wlz 2018: meer ruimte voor persoonsvolgende bekostiging

2 maart 2018 - Bij de zorgcontractering voor 2018 ervaren zorgorganisaties een positieve verandering in hun dialoog met het zorgkantoor blijkt uit een evaluatie door ActiZ onder 150 zorgorganisaties.

lees meer