8 regionale informatiebijeenkomsten Wet zorg en dwang

In september organiseert het ministerie van VWS acht informatiebijeenkomsten over de Wet zorg en dwang (Wzd) voor zorgprofessionals en beleidsmakers. Op 1 januari 2020 treedt de Wzd in werking. Deze wet vervangt, samen met de Wvggz, de Wet Bopz. 

Doel van de bijeenkomsten is om zorgprofessionals en beleidsmakers mee te nemen in wat er voor hen verandert op het moment dat de nieuwe wet in werking treedt.

Programma

Het programma bestaat uit een plenair gedeelte waarin het juridisch kader van de Wet zorg en dwang wordt toegelicht en een spreker vanuit de praktijk, Tommie Niessen, zijn ervaringen deelt. Daarnaast vinden er diverse workshops plaats en is er een informatiemarkt. Algemeen tijdschema:

 • 12:30 uur: Inloop
 • 13:00 uur: Opening en presentatie door VWS
 • 13:30 uur: Presentatie Tommie Niessen (Tommie in de Zorg)
 • 14:00 uur: Start eerste workshopronde
 • 14:45 uur: Pauze en informatiemarkt
 • 15:15 uur: Start tweede workshopronde
 • 16:00 uur: Start derde workshopronde
 • 17:00 uur: Einde met afsluitend een drankje

Workshops

Er zijn in totaal 7 verschillende workshops, verdeeld over 3 rondes. U heeft dus de mogelijkheid om 3 van de 7 workshops bij te wonen. Het workshopaanbod is als volgt:

 • Workshop 1: Het stappenplan
 • Workshop 2: Verzet
 • Workshop 3: Onvrijwillige zorg
 • Workshop 4: Zorginhoudelijke, juridische en medische expertise bij opname in een Wzd accommodatie
 • Workshop 5: Vertegenwoordiging cliënt
 • Workshop 6: Onvrijwillige zorg thuis
 • Workshop 7: Pilots

Lees meer over het workshopaanbod

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de informatiebijeenkomsten over de Wet zorg en dwang via het online aanmeldformulier. Om zoveel mogelijk zorginstellingen de kans te bieden om de informatiebijeenkomsten bij te wonen, is er een limiet van 2 aanmeldingen per vestiging.

Meer weten


Geplaatst op: 30 juli 2019
Laatst gewijzigd op: 30 juli 2019