7 aandachtspunten voor verpleeghuizen bij stijging coronabesmettingen

Geplaatst op: 19 juli 2021
Laatst gewijzigd op: 23 juli 2021

Momenteel zien we in een aantal regio’s de coronabesmettingen sterk toenemen. Wat betekent dit voor de verpleeghuizen? Waardigheid en trots heeft rondom 7 aandachtspunten de coronamaatregelen voor verpleeghuizen op een rij gezet. Daarbij gaat het onder andere om monitoring van de risico’s, het paraat hebben van een coronacrisisteam, het actualiseren van een draaiboek rondom opschaling van coronamaatregelen en zorg voor bewoners en personeel.

Herintroductie mondneusmasker in zorginstellingen Noord Nederland

Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) heeft op 15 juli besloten tot het herintroduceren van het uit voorzorg gebruiken van een mondneusmasker in de zorginstellingen in Noord Nederland (Friesland, Groningen en Drenthe). Deze maatregel is noodzakelijk ter voorkoming dat het virus zich verder verspreidt via personeel en/of bezoek, gezien de snelle toename van het aantal positieve coronabesmettingen.

De Regionale Adviescommissie Infectiepreventie Noord Nederland (RAI-NN) heeft hierover op 15 juli een advies met nieuwe maatregelen uitgestuurd aan alle zorginstellingen in Noord Nederland.

1. Wees alert en bewaak de risico’s voor de eigen regio/ eigen organisatie

 • Positieve testuitslagen in de regio’s lopen op vooral onder jongeren; De stand van zaken is snel in te zien via het Coronadashboard | COVID-19 | Rijksoverheid.nl
 • Bij oplopende cijfers is het aan te bevelen om:
  • Het coronacrisisteam operationeel te laten zijn en risico’s voor eigen locatie(s) af te wegen
  • Te besluiten wanneer er opgeschaald moet worden en welke extra maatregelen nodig zijn
  • Te communiceren over de eventuele extra maatregelen intern en extern.

2. Zorg voor heldere processtappen / actualiseer het huidige draaiboek bij opschaling

 • Informeer medewerkers en bezoekers over typische kenmerken van besmetting; de deltavariant is besmettelijker en komt meer voor bij jongeren. Ook ziek zijn zonder klachten kan besmetting opleveren.
 • Bewoners en personeel melden mogelijke klachten bij manager of bij het coronacrisisteam volgens geldende afspraken; blijf thuis bij klachten en laat je testen.
 • Inschatten extra risico’s bij mogelijk niet gevaccineerde bewoners of personeel.

3. Zorg voor bewoners

 • Wees alert op koorts/ kortademigheid/ griepverschijnselen ook bij gevaccineerde bewoners; symptomen van ziek zijn z.s.m melden volgens coronadraaiboek.
 • Bezoekers checken op gezondheid bij binnenkomst locatie; bij typerende klachten niet naar binnen.
 • Bezoek vragen 1,5 meter afstand te blijven houden; advies mondkapje op als men geen 1,5 meter afstand kan houden.

4. Zorg voor personeel

Met name jongere medewerkers en medewerkers met kinderen in de risico leeftijd voor de delta variant.

 • Extra check bij personeel dat terug komt van vakantie/festivals/feesten op mogelijke besmetting of quarantaine verplichting na bezoek aan land/feest met besmettingsrisico’s. Dit is geen verplichting maar is wel aan te bevelen om mogelijke besmetting in de locatie te voorkomen.
 • Bij (preventieve) quarantaine afspraak maken over hoe lang/ wanneer wel weer mogen werken.
 • Zorg voor back-up voor de roosters indien mogelijk om te veel gaten in inzet te voorkomen.

5. Werk hygiënisch verantwoord volgens geldende richtlijnen

 • Afspraken over preventief beleid rond 1,5 meter afstand houden, indien niet mogelijk mondmaskers gebruiken, handen wassen, en ventileren. Volg de richtlijnen van ROAZ/ GGD regionaal.
 • Een chirurgisch mondneusmasker IIR is nu de norm voor personeel.
 • Bij besmetting bewoner quarantaine maatregelen instellen volgens protocol en PBM’s gebruiken volgens richtlijnen.
 • Bij besmettingen tijdig en juist communiceren en alle betrokkenen informeren.
 • Afspraken over gebruik restaurant / bijeenkomsten/ verhoging hygiëne maatregelen openbare ruimtes en opnieuw actualiseren looproutes.

6. Monitoring voortgang bij signalen of besmettingen

 • Voortdurend interne monitor door coronacrisisteam (c.q. manager/ verpleegkundige) op mogelijke besmetting met nieuwe variant.
 • Bij klachten bewoners check op ernst verschijnselen.
 • Uitvoeren contactonderzoek (zelf of via GGD).
 • Arts inschakelen voor aanpassen zorgplan.
 • Monitoren aantallen zieken en verspreiding intern.

7. Opschalen

 •  Bij meer dan 1 verdenking of besmetting opschalen naar volgend niveau.
 •  Cohortorganisatie regelen; afscheiden besmette personen van anderen.
 •  Afspraken over scheiden schone en besmette ruimtes.
 •  Afspraken helder over wel of geen bezoek en hoe wel.
 •  Inzet medewerkers zo regelen dat zo min mogelijk gewisseld wordt op cohorten; zorg voor opvang na diensten, zorg voor voorkomen overbelasting.
 • Afspraken facilitaire diensten helder.

Meer weten

 • De CoronaWegwijzer voor verpleeghuizen biedt een handreiking om op organisatieniveau na te gaan of de organisatie werkt volgens de coronarichtlijnen en -kennis. Ga aan de slag met de 15 onderdelen uit de CoronaWegwijzer binnen jouw organisatie. Per onderdeel lees je wat de actiepunten zijn voor de organisatie en vind je links naar officiële richtlijnen, draaiboeken, tools en praktijkvoorbeelden.
 • Lees ook het eerdere interview met Nina Lamsma, deskundige infectiepreventie in Noord-Nederland.