42 Organisaties testen programma Waardigheid en trots op locatie

Deze week start een pilotgroep van 42 locaties aan het programma Waardigheid en trots op locatie. Afgelopen donderdag tijdens de kick-off werden zij bijgepraat over de aanpak. Het programma gaat officieel in januari 2019 van start. Met de ervaring opgedaan in de pilot wordt het aanbod verder aangescherpt.

Het programma Waardigheid en trots op locatie bestaat uit een scan op alle acht thema’s van het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Eventueel wordt dit gevolgd met ondersteuning op maat bij ontwikkelpunten. Daarmee kunnen verpleeghuisorganisaties gericht werken aan nog betere kwaliteit van zorg.

Zitten we op de goede weg?

Tijdens de kick-off bijeenkomst afgelopen donderdag vroegen wij de aanwezigen, waaronder locatie- en kwaliteitsmanagers, zorgcoördinatoren en verpleegkundigen, wat hen motiveert om mee te doen.
Veel organisaties gaven aan dat ze de uitkomsten gaan meenemen in hun kwaliteitsplan. Een organisatie vertelde over hun ambitie ‘de beste zorgorganisatie in Drenthe te worden’. Een ander zei: ‘We worden geholpen en het geeft ons tegelijkertijd de ruimte om te bepalen wat wij willen met de resultaten van de scan’. Voor velen geldt dat zij willen toetsen of zij op de goede weg zitten. Het van elkaar leren scoorde ook hoog, evenals het voordeel van ‘de blik van buiten’. Duidelijk was dat zij het doel helder voor ogen hebben: ‘de kwaliteit van leven van onze bewoners, dáár is het ons om te doen!’.

Meer weten


Geplaatst op: 10 oktober 2018
Laatst gewijzigd op: 10 oktober 2018