Experiment ‘Leven zoals je wilt; radicale vernieuwing in de verpleegzorg’

Hoe wil een cliënt zijn leven het liefst leiden en hoe organiseren we zorg en ondersteuning daarbij? De zorgkantoren Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis hebben in samenwerking met het ministerie van VWS het initiatief genomen tot het experiment ‘Leven zoals je wilt’. We laten gebaande paden los en zoeken naar nieuwe oplossingen. De kwaliteit  van leven van ouderen centraal stellen, betekent een totale omslag in de verpleegzorg. In het experiment ‘Leven zoals je wilt’ leren we in de regio’s Amstelveen, Gooi- en Vechtstreek en Kennemerland hoe we volledige persoonsvolgende zorg in de Wlz kunnen waarmaken. Het experiment maakt deel uit van het programma Waardigheid en Trots en de vernieuwingsagenda van VWS.

Kernelementen van het experiment

De kernelementen van het experiment zijn:

 1. Cliënten geven richting: het experiment begint met inzicht in hoe een cliënt wil leven en de wensen en behoeften die daaruit voortkomen.
 2. Aanbod volgt vraag: Een flexibel en divers aanbod buiten de huidige kaders is essentieel. Om dit te realiseren is samenwerking met zorgaanbieders een voorwaarde: gecontracteerde en niet gecontracteerde Wlz-aanbieders maar ook start-ups dragen gezamenlijk bij aan passende zorg en ondersteuning.
 3. Bekostiging volgt vraag: De vraag van de cliënt is de basis. Op basis van zijn wensen, behoeften en keuzes, volgt de bekostiging.

Documenten

Tijdspad

experiment_leven_zoals_je_wilt_factsheet

Deelnemende organisaties

Het experiment ‘Leven zoals je wilt’ start in de regio’s Amstelveen, Gooi- en Vechtstreek en Kennemerland. Zo willen de initiatiefnemers op kleine schaal leren wat cliënten willen, hoe ze het beste kunnen ondersteunen en hoe ze persoonsvolgende bekostiging het beste kunnen organiseren. Als het experiment na een jaar succesvol blijkt, dan wordt het experiment uitgebreid naar meerdere regio’s in het land. Aan dit experiment nemen onder andere deel:

 • Zonnehuisgroep Amstelland
 • Brentano
 • Amstelring
 • Sint Jacob
 • Reigershoeve
 • Zorgbalans
 • Hilverzorg
 • King Arthur Groep.

Aanmelding cliënten

Alle informatie over het project is ten behoeve van potentiële cliënten samengevat in een publieksfolder. Download de folder ‘Binnenkort verpleegzorg nodig? Uw wensen worden realiteit in het experiment ‘Leven zoals je wilt’
 • Cliënten die willen meedoen aan dit experiment kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen met daarin hun situatie en wens naar levenzoalsjewilt@waardigheidentrots.nl.
 • De zorgkantoren nemen contact op en bespreken de wensen en de behoeften van de cliënt met de cliënt en zijn/haar naasten.
 • Een team van professionals brengt vervolgens een advies uit over de zorg en ondersteuning. Als de cliënt hiermee akkoord gaat, gaat de ondersteuning van start.
 • Er wordt regelmatig geëvalueerd of het goed gaat en of de gekozen oplossingen nog voldoen. Dit gaat ook door na afloop van het experiment.

Contact

 

N.B. Binnen Waardigheid en trots wordt ook het experiment ‘Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg. Van regels naar relaties.’ uitgevoerd. Lees meer over dit project op: www.radicalevernieuwing.nl